ADLİ BİLİŞİM VE ELEKTRONİK DELİLLERİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ YERİ


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master Programı öğrencilerimizden EKİN GÖNENÇ, 6 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği son derece başarılı tez savunması ile, bilişim hukuku hayatımıza, "Adli Bilişim ve Elektronik Delillerin Hukuk Yargılamasındaki Yeri" konulu tezini kazandırmıştır. Çok Tebrikler tekrar Ekin!0 yorum: