İnternette Güvenlik Eğitimleri- Sankt Georg Avusturya Lisesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü olarak, 5 Kasım 2015 tarihinde Sankt Georg Avusturya Lisesi öğrencileri ile "İnternette Güvenlik" konuştuk.
Eğitime katıldıkları için 9. ve 10. sınıf öğrencilerine ve öğrencilerinde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledikleri bu eğitim için okul yönetimine ve değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.

ADLİ BİLİŞİM VE ELEKTRONİK DELİLLERİN HUKUK YARGILAMASINDAKİ YERİ


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master Programı öğrencilerimizden EKİN GÖNENÇ, 6 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği son derece başarılı tez savunması ile, bilişim hukuku hayatımıza, "Adli Bilişim ve Elektronik Delillerin Hukuk Yargılamasındaki Yeri" konulu tezini kazandırmıştır. Çok Tebrikler tekrar Ekin!