INet İstanbul 2014 Meeting&Multistakeholder Internet Governance Meeting


İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü olarak Sizleri, programlarınıza uygun olduğu takdirde aşağıda belirttiğimiz konferanslarımıza davet etmekten mutluluk duyarız:

21 Mayıs günü Internet Society (ISOC) ile “Internet: Privacy and Digital Content in a Global Context” adlı Konferans düzenlenecektir. 21 Mayıs tarihli Konferans Intercontinental Hotel İstanbul'da yapılacak olup programa https://www.internetsociety.org/inet-istanbul/ linkinden erişebilirsiniz. Konferansta, veri koruması ve fikri mülkiyet’in tartışılacağı 2 panel yer almaktadır. Keynote konuşmaları ve Veri Koruması Panelinde, Adalet Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, AB’den gelen üst düzey misafirlerimiz tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca Açılış Konuşması sırasından Enstitümüz ile TEPAV tarafından hazırlanan Veri Koruması Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesinin ülkemize, şirketlerimize farklı perspektiflerde kazandıracaklarının vurgulandığı Raporumuz lanse edilecektir.


22 Mayıs'ta da ICANN, ISOC, Berkman Center ve yine Enstitümüzün ortaklaşa düzenlediği Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi (Multistakeholder Internet Governance) Konferansı gerçekleştirlecektir. 22 Mayıs tarihli konferans ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampüsü BS adlı salonda 09:00-11:30 saatleri arasında yapılacaktır. Bu Konferansın ajandasına www.nocistanbul.com adresinden erişebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz yıllarda dünyada tartışılan önemli konu başlıklarından biri olan Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi; internete veya genel olarak bilişime ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerde her bir paydaşın eşit söz hakkına sahip olarak, şeffaf olarak yürütülen süreçlerde yer almasını ve elbirliği ile düzenleme yapılması modelini ifade etmektedir. Bu modelin çerçevesi ve ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Nisan ayında Brezilya’da yapılan Net Mundial toplantısının bir devamı olarak yapılacak 22 Mayıs Konferansımızda da Çok Paydaşlı İnternet Yönetişimi Modelinin çerçevesi daha da belirginleştirilmeye çalışılacaktır.

 
Her iki konferansa katılım için kayıt yaptırmak zorunlu olup, Konferansların yukarıda belirttiğimiz web sitelerinden kayıt yaptırabilirsiniz.

 

0 yorum: