TCK'daki Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hükümlerdeki Hapis Cezaları Artırıldı

6 Mart 2014 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28933 (Mükerrer)
KANUN
TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6526 Kabul Tarihi: 21/02/2014
 
MADDE 3 – 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı aydan” ibaresi “bir yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – 5237 sayılı Kanunun 136 ncımaddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıldan” ibaresi “iki yıldan” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – 5237 sayılı Kanunun 138 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altı aydan bir yıla kadar hapis” ibaresi “bir yıldan iki yıla kadar hapis” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Suçun konusunun Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ortadan kaldırılması veya yok edilmesi gereken veri olması hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”

0 yorum: