Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı

1 Mart 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28928
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5984
Ekli “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı”nın kabulü; Adalet Bakanlığının 8/2/2014 tarihli ve 16338 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0 yorum: