SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

11 Kasım 2013  PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28818
TEBLİĞ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE
ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin kuruluş, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

0 yorum: