İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ

21 Ağustos 2013  ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28742
TEBLİĞ
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine ve .tr uzantılı internet alan adlarının yaşam çevrimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

0 yorum: