ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

6 Temmuz 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28699 (Mükerrer)
TBMM KARARI
ONUNCU KALKINMA PLANININ (2014-2018)
ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR
Karar No. 1041 Karar Tarihi: 02.07.2013
Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127’nci Birleşiminde onaylanmıştır.

0 yorum: