KONUKOĞLU, TÜBİTAK BİLİM KURULU’NA GİRDİ

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) en üst karar organı olan Bilim Kurulu’na girdi.Türkiye’nin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde ulusal öncelikler doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; bilim ve teknoloji kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla kurulan TÜBİTAK’ın organları arasında, Bilim Kurulu da yer alıyor

TÜBİTAK’ın en üst karar organını olan Bilim Kurulu, 14 üye ile Başkan ve iki Başkan Yardımcısı dahil 17 üyeden oluşuyor. Bilim Kurulu Üyeleri, 3 yıl görev yapıyor.

Abdulkadir Konukoğlu’nun üye olduğu TÜBİTAK Bilim Kurulu’nun görev ve yetkileri arasında şunlar bulunuyor:

‘’Hükümetin, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun ve kalkınma planlarının belirleyeceği hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda Kurumun çalışma ilke, program ve politikaları ile öncelikli alanları belirlemek. Araştırma grupları, araştırma merkez, enstitü ve benzer birimleri kurmak, kaldırmak ve Kurum organizasyon şemasını onaylamak.

Kurumun personel kadrolarını, ücret cetvellerini ve iş tanımlarını Başkanlık önerisi üzerine görüşerek karara bağlamak. Başkanın teklifi üzerine, merkez başkanlarını ve Başkanlığa doğrudan bağlı enstitü müdürlerini atamak. Kurumun yıllık çalışma programı ve bütçe teklifini onaylamak; Kuruma ve proje yönetimine ilişkin yönetmelikleri ve esasları hazırlatmak, değiştirmek, kaldırmak veya onaylamak.’’

ABDULKADİR KONUKOĞLU
İş hayatında her zaman girişimci ve katılımcı anlayış sergileyen Abdulkadir Konukoğlu, pek çok mesleki kuruluşta önemli görevler üstlenmiştir.

Yarım asırlık iş yaşamında deneyimlerini toplumla paylaşmaya özen gösteren Konukoğlu, değişik dönemlerde; Gaziantepspor Kulübü Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri ihracatçıları Birliği Başkanlığı, TOBB Tekstil Danışma Kurulu Başkanlığı, Gaziantep Tekstil Sanayi İşverenleri Derneği Başkanlığı, Gaziantep Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi Anonim Şirketi Başkanlığı, TOBB Serbest Bölgeler Kurulu Kurucu Başkanlığı, Pamuklu Tekstil Sanayicileri Birliği Başkanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

Konukoğlu, şu anda ise Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanlığı, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği, TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği, TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanlığı ve TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

“Paylaşmak Mutluluktur anlayışı” ile hareket eden Konukoğlu, şimdiye kadar 2 kez Milli Prodüktivite Merkezi’nce olmak üzere, ülkemizin önde gelen yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler tarafından ‘’Yılın En İyi İşadamı’’, ‘’Yılın En İyi İşletmecisi’’, ‘’Yılın Girişimcisi’’ ‘’Yılın Altın Adamı’’, ‘’Yılın En Başarılı İşadamı’’, ‘’Stratejik Vizyon Sahibi İşadamı’’, ‘’Yılın Sanayicisi’’ ve ‘’Anadolu’nun En Etkili İş İnsanı’' ödüllerine layık görüldü.

Forum İstanbul tarafından 100 kişilik Eğitime Hayat Verenler Onur Listesi’ne alınan Konukoğlu’na, halkın refahı, eğitimi, mutluğu ve sosyal gelişlimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca Üstün Hizmet Ödülü, Gaziantep Üniversitesi’nce Fahri Doktora Unvanı ve Toplumsal Duyarlılık Ödülü, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce de Vakıf İnsan Ödülü verildi.

Source:
http://www.sanko.com.tr/songelismeler.aspx

0 yorum: