Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı

20 Haziran 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28683
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/4890
Ekli “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı”nın kabulü; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 18/2/2013 tarihli ve 412 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0 yorum: