"SANKO ÜNİVERSİTESİ" KURULDU!

18 Haziran 2013 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28681
KANUN
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6492 Kabul Tarihi: 12/6/2013
 
SANKO ÜNİVERSİTESİ
 
EK MADDE 154 – Gaziantep’te SaniKonukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”

0 yorum: