Odeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

See Official Gazzette on 27 June 2013
www.resmigazete.gov.tr 

0 yorum: