ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

15 Haziran 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28678
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ACİL YARDIM ÇAĞRI
HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) 1/1/2014 tarihine kadar, tüm acil yardım çağrıları için, il ve ilçe merkezlerinde ortalama 2 km2den, diğer yerlerde ortalama 10 km2den daha küçük alana karşılık gelecek konum verisini ve belirtilen alanın en az ortalama % 90 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içermesini sağlamakla,
MADDE 2 Bu Yönetmelik 5/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

0 yorum: