KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

3 Mayıs 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28636
KANUN
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ
BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6462 Kabul Tarihi: 25/4/2013

0 yorum: