"Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"

26 Nisan 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28629
TÜZÜK
Karar Sayısı : 2013/4478
Ekli "Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10/10/2012 tarihli ve 6607 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0 yorum: