GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

11 Nisan 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28615
KANUN
GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DE
ĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DA
İR KANUN
Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

0 yorum: