Türkiye'de e-Ticaret Konferansı Görselleri/Visuals of "e-Commerce in Turkey" Conference

14 Şubat 2013 tarihinde Ankara'da düzenlenen Türkiye'de e-Ticaret Konferansı'nda, özel sektör ve kamu sektörü Türkiye'de e-ticareti geliştirmek, sektörü büyütmek için neler yapılması gerektiğini, vizyon ve yaklaşımların neler olması gerektiğini tartıştı. Konferansın konusu Meclis genel kurulunda bulunan e-Ticaret Kanun Tasarısı değildi. Bunun yerine yurt dışından davet ettiğimiz konuklarımızla birlikte e-ticarete ilişkin uluslararası trendler, sorunlar, çözüm önerileri ve Türkiye özelinde çıkarımlar tartışıldı.

 
 
 
 

0 yorum: