Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan/From Turkish ICTA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sektöre uyum için zaman tanımak amacıyla, AB Cookie Directive doğrultusunda revize ettiği, e-Haberleşme Sektöründe Veri Gizliliği Yönetmeliğini yürürlüğünü 24 Temmuz 2013 tarihine erteledi.

----

Information and Communication Technologies Authority (ICTA) postponed the execution of its bylaw on the Protection of Personal Data in e-Communication Sector, which revised in line with EU Cookie Directive, to July 24, 2013. The reason of postponement is to give enough time to e-Communication sector for regulatory compliance.


15 Şubat 2013 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 28560
YÖNETMELİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN
İŞLENMESİ VE GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik 24/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
24/7/2012
28363


  

0 yorum: