Türk Telekom Hakkında Rekabet Kurulu Kararı/Decision of Turkish Competition Authority on Türk Telecom

Dosya Sayısı :

2012-2-98 (Önaraştırma)

Karar Sayısı : 12-53/1507-526

Karar Tarihi : 01.11.2012
DOSYA KONUSU: Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin veri merkezi erişim
hizmetlerinde fiyat indiriminde bulunarak veri merkezi hizmeti sunan işletmecilerin
rekabet edebilmesini zorlaştırdığı iddiası.

İDDİALARIN ÖZETİ:

Başvuruda özetle;

- Veri merkezi hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir firma oldukları, Türk Telekom’un

da son kullanıcılara hizmet veren bir veri merkezinin bulunduğu,

- Son bir yıldır Türk Telekom’un veri merkezi hizmetinde ciddi fiyat indirimlerine gittiği ve

yarattığı bu fiyat avantajıyla başvuru sahibinin müşterilerini kendine çektiği,

- Türk Telekom’un düşük fiyat uygulamasının veri merkezi erişim/bağlantı ücretlerinde

söz konusu olduğu, teşebbüsün bu düşük fiyatları asimetrik fiber kullanıyor olmakla

açıkladığı,

- Türk Telekom’un veri merkezi müşterilerine, faturalarında görünen veri merkezi erişim

ücretinin karşılığında olması gerekenden iki kat daha hızlı erişim sağladığı,

- Türk Telekom’un fiyatlarıyla rekabet etmenin mümkün olmadığı, teşebbüsün veri

merkezi hizmetlerinde tekelleşmeye gittiği

iddia edilmektedir.

Karar metni için:
http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/kararlar/karar5111.pdf

 
SONUÇ

Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, dosya konusu iddialara yönelik

olarak 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma

açılmamasına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.


-----

Claim:

Hosting companies argued that they suffered a loss due to price reduction policy of Türk Telecom regarding data center/hosting access and connection services. They applied to the Turkish Competition Authority asserting "unfair competition" in the hosting/data center services market.

Decision of Competition Authority (CA):

After an evaluation process of all claims,  CA decided that there is no adequate evidence in order to start an investigation on Türk Telecom.

Source and see the decision:
http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/kararlar/karar5111.pdf
 

0 yorum: