TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ

27 Ocak 2013 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28541
YÖNETMELİK
Karar Sayısı : 2012/4093
Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

0 yorum: