Sağlık Bakanlığı'ndan/From Ministry of Health

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı (Draft Communique on the Processing of Personal Health Records and Privacy)

Tüm kişisel sağlık verilerinin kayıt altına alınabilmesi için yapılacak uygulamada, veri mahremiyetinin sağlanması, işlenmesi ve işleyecek gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları esas ve usulleri belirleyecek olan “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

( Ministry of Health started to receive public opinions on the draft communique. In order to send your opinions to the Ministry please click:

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-17634/kisisel-saglik-verilerinin-islenmesi-ve-veri-mahremiyet-.html  

0 yorum: