Mobil Çağrı Sonlandırma Pazar Analizi-Aralık 2012/Mobile Termination Market Analysis-December 2012

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan:
(From Turkish Information, Communication and Telecommunication Authority)

Söz konusu Raporda; rapor kapsamında değerlendirilen hizmetler, ilgili pazar tanımları, ilgili pazarda düzenleme gereksinimi, rekabet seviyesi analizi, etkin piyasa gücüne sahip işletmecilerin belirlenmesi ve EPG’ye sahip işletmecilere getirilecek yükümlülükler ele alınıyor.
Mobil çağrı sonlandırma pazarına ilişkin olarak yapılan analiz ve değerlendirmeler kapsamında;
· Mobil şebeke işletmecileri olan Turkcell, Vodafone ve Avea ile bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilerek uydu haberleşme hizmeti sunan GMPCS işletmecilerinin ve kendi abonelerine gelen çağrılara ilişkin sonlandırma hizmetini sunabilen SMŞH işletmecilerinin mobil çağrı sonlandırma pazarında EPG’ye sahip olduğu değerlendirilmektedir.
· Bu çerçevede Turkcell, Vodafone ile Avea’nın; arabağlantı sağlama yükümlülüğüne, ayrım gözetmeme yükümlülüğüne,
· Mobil çağrı sonlandırma pazarında yeni sunulacak ürünlere/hizmetlere ilişkin teknik bilgilerin, hizmet sunumuna ilişkin koşul ve şartların ve hâlihazırda sunulan hizmetlere ilişkin yapılacak teknik değişikliklerin aksi BTK tarafından belirtilmediği sürece; yürürlüğe girmeden en az iki ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
· Mobil çağrı sonlandırma pazarında mevcut durumda sunulan toptan ürün/hizmetlere ilişkin yapılacak tarife değişikliklerinin veya kampanyaların aksi BTK tarafından belirtilmediği sürece; yürürlüğe girmeden en az bir ay öncesinde kamuoyuna duyurulması,
· Hizmet seviyesi taahhütlerine ilişkin işletmeci bazında gerçekleşme değerlerini içeren temel performans göstergelerinin, üçer aylık dönemler için müteakip ayın sonuna kadar BTK’ya gönderilmesi ve şeffaflık yükümlülüğüne,
· BTK tarafından onaylanacak hizmet seviyesi taahhütleri ile bu taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak cezai şart ve yaptırımlara referans arabağlantı teklifinde yer verilmesi, Tarife kontrolüne tabi olma yükümlülüğüne,
· Mobil şebeke işletmecileri dışında mobil elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren ve yukarıda yer verilen bildirim veya kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilen diğer mobil işletmecilerin de; arabağlantı sağlama yükümlülüğüne, ayrım gözetmeme yükümlülüğüne ve şeffaflık yükümlülüğüne,
 
tabi olmaları gerekmektedir.
 
Source and for other details:

0 yorum: