Expanding e-Gov Applications in Turkey

According to the medium term Government Programme 2013-2015, Government envisages fundamental actions in order to expand e-Gov aplications. Some of them are as follows:

- pursuing citizen centric e-gov applications
- sharing government data and reuse
- proceed all e-Gov projects with holistic approach and experience sharing
- set up all necessary IT infrastruces and develop common services
- renew e-Gov strategy plan
- declining administrative burdens, creation of e-business flows and securing interoperability between e-Gov applications.


"e-Devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması"
Vatandaş ve iş dünyasının gereksinimleri doğrultusunda, çeşitli kanallardan bütünleşik hizmet sunumunun sağlanacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır. Bu çerçevede;

i) e-Devlet politika ve stratejileri, yenilenecek Bilgi Toplumu Stratejisi çerçevesinde şekillendirilecektir.

ii) e-Devlet proje ve uygulamaları bütünsel ve bilgi paylaşımını esas alan bir anlayışla koordine edilecektir.

iii) e-Devlet uygulamalarının hayata geçirilmesi için gerekli temel bilgi sistemleri ile ortak altyapı ve hizmetler geliştirilecektir.

iv) Kamu hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasında iş süreçleri; idari ve mali yüklerin azaltılması, mükerrerliklerin giderilmesi ve birlikte çalışabilirliğin sağlanması yönünde iyileştirilecektir.

v) e-Devlet uygulamalarında kullanıcı odaklılık, kullanıcı memnuniyeti, kişisel bilgi mahremiyeti, bilgi güvenliği, katılımcılık ve şeffaflık gözetilecektir.

vi) Kamu sektörü bilgisinin paylaşımı ve yeniden kullanımına ilişkin politikalar geliştirilecektir.

 Source:
http://www.tbmm.gov.tr/butce/2013/orta_vadeli_program.pdf

0 yorum: