EPDK Tebliği

12 Ocak 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28526
YÖNETMELİK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Düzeltme yapılamayacak bildirimler ile bildirim yapılmaması veya eksik yapılması halinde eksikliğin tamamlanması için süre verilmeyecek ya da farklı süre verilecek bildirimler Sistem Kullanım Talimatı ile belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

0 yorum: