BTK Stratejik Plan 2013-2015/ICTA Strategic Plan 2013-1015


Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2013-1015 yıllarını kapsayan Stratejik Raporu Yayımlanmıştır. Raporda temel olarak aşağıdaki başlıklar yer almaktadır:
 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanındaki Temel Gelişme ve Eğilimler

Bilgi Toplumuna Giden Yolda Evrensel Yaklaşımlar

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanındaki Avrupa Yaklaşımları

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Alanındaki Türkiye Yaklaşımları

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Stratejik Planı  

Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü

Sektör Verileri

STRATEJİK AMAÇLAR

Tüketici Hak ve Menfaatlerinin Gözetilmesi

Etkin Rekabet Ortamının Sağlanması ve Geliştirilmesi

Yenilikçilik ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Bilgi Toplumu Oluşumunun Desteklenmesi

Kurumsal Yapının Geliştirilmesi

Source:
http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/stratejik_planlar/Str_Pln_2013-2015.pdf

0 yorum: