BİT Büyüme Dalgasının Türkiye Ekonomisine Etkileri/ Effects of the ICT Growth Wave on Turkish Economy

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Mehmet Yörükoğlu'nun BİT Büyüme Dalgasının Türkiye Ekonomisine Etkileri başlıklı sunumu.

Presentation of Mehmet Yörükoğlu, Vice President of Central Bank of the Republic of Turkey.

Source and download:
http://www.bilgitoplumustratejisi.org/tr/doc/8a3247663be39b47013c012d9de70008

0 yorum: