Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

23 Ocak 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28537
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/4213
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

0 yorum: