ONLINE DAVRANIŞSAL REKLAMCILIK (Online Behavioral Advertising-OBA) ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA TOPLANTI

İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Serhat ÖZEREN Bey'in davet mektubu:

Sayın İlgili,
İnternet Geliştirme Kurulu ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle; AB 95/46 Sayılı Veri Koruması Direktifi, AB 2002/58 Sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Veri Gizliği ve AB 2009/136 Sayılı Cookie Directive ile ENISA (European Network and Information Security Agency)’nın 19.10.2012 tarihli “Online Behavioral Tracking’e İlişkin Mahremiyet Değerlendirmeleri” ve Article 29 Veri Koruması Çalışma Grubu’nun 2011 tarihli 188 Sayılı tarihli OBA’ya ilişkin görüşü gibi uluslararası metinler ve ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun AB’ne paralel regülasyonları ile Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, e-Ticaret Kanun Tasarısı gibi ulusal mevzuatımız kapsamında “OBA”’yı değerlendirmek amacıyla 26 Aralık 2012 tarihinde 14:00-17:00 saatleri arasında, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde B-405 Salonunda ilgili tüm tarafların katılımı ile bir toplantı düzenlenecektir.
Toplantıya katılımınız ve paylaşacağınız görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz Ülkemizde konunun yurt dışındaki en iyi uygulama ve düzenleme örnekleri paralelinde düzenlenerek hayata geçirilmesi noktasında önem taşımaktadır.
“İyi Düzenleme Yapma” konseptinin önemli aşamalarından biri olarak gördüğümüz, tüm paydaşların bir arada tartışarak ortak akla ulaşmayı aradıkları bu toplantımızda sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız.
Saygılarımla,
Serhat ÖZEREN
İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı
Toplantı Yeri: Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü
Tarih: 26 Aralık 2012
Saat 14:00 - 17:00
Not: Toplantıya katılmasını uygun olacağınız düşündüğünüz kişileri de tarafımıza bildirebilir veya direkt olarak davet edebilirsiniz.
Toplantıya katılmak isteyenlerin aytulgokirmak@tbpnet.org email adresine teyit vermelerini rica ederiz.

0 yorum: