OBA Toplantısı Yapıldı

İnternet Geliştirme Kurulu tarafından düzenlenen Online Davranışsal Reklamcılık- Online Behavioral Advertising (OBA) toplantısı 26 Aralık 2012 tarihinde Kadir Has Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.


OBA sektöründe hizmet sunan özel sektör şirketlerinin, sivil toplum örgütlerinin, parlamento üyeleri, üniversitelerin ve kamu kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda; Av. Nilay ERDEM tarafından OBA'e ilişkin teknolojiler, yöntemler ve iş modellerinin, bu iş modelini regüle eden AB'de ve Türkiye'de yürürlükte olan ve yakın gelecekte yürürlüğe girecek olan yasal düzenlemeler, özellikle 95/46 Sayılı Veri Koruması Direktifi ile 2002/58 Sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Direktifi ve 2009/136 Sayılı Cookie Direktifi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 2004 tarihli Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Yönetmeliği ile Ocak 2013'te yürürlüğe girecek olan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Yönetmeliği, Tüketici Hakları Yönetmeliği, Hizmet kalitesi Yönetmeliği gibi düzenlemeler ile Article 29 Veri Koruması Çalışma Grubunun OBA'e ilişkin Raporu ve ENISA Raporları çerçevesinde OBA'nın değerlendirilmesi yapılmıştır.

Bu hukuki ilkeler çerçevesinde mahremiyet ve veri koruması haklarına yönelik kaygıları gidermesi gereken OBA aktörlerinin, yine bu iki temel hak ve özgürlüğe ilişkin olarak öngördükleri self regeülasyonlar, oto kontrol sistemleri açıklanmıştır.

OBA'in temel şartını kullanıcının rıza vermeden önce, hizmetin kapsamı özellikleri, süreçler, işleyişler, hizmet kapsamında işlenecek kişisel veriler, işleme amacı, kişiyi anonim kılmak üzere alınan önlemler, hassas kişisel veriler açısından politikalar, kişisel verilerin ne kadar süre ile saklanacağı, 3. kişi veya kurumlara veya yurt içi-yurt dışı transfer edilip edilmeyeceği, ne zaman silinip yok edileceği, kullanıcının bilgi edinme, itiraz, silme, bloke etme, sistemden dilediği zaman çıkabilne gibi haklarını kullanma olanağının kendisine nasıl ve ne şekilde sunulduğu gibi temel unsurların kullanıcı dostu yöntemlerle, vasat bir kullanıcının anlayabileceği şekillerde şeffaf ve basit süreçlerle açıklaması gibi hususlar oluşturmaktadır. Toplantı katılımcıların hassasiyetle üzerinde durduğu noktalardan önemli bir bölümünü bireyin veri koruması ve mahremiyet hakkını çerçeveleyen hukuki ilkelere uygun iş modelleri ve süreçler oluşturdu. Özellikle ISP'ler üzerinden DPI teknolojisi kullanılarak gerçekleştilen OBA uygulamasının temel hak ve özgürlükler açısından yarattığı sorunlar konuşuldu.

OBA Pazarının rekabet hukuku ilkeleri dikkate alındığında sağlıklı büyüyebilmesi için Türkiyede Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) regülasyonlarına tabi olan işletmecilerin OBA uygulamaları ile Türkiye'de herhangi bir regülasyona tabi olmayan OBA şirketlerinin haksız rekabet açısından sorun yaşamamaları için, BTK'nın regülasyon çerçevesini işletmeciler dışında Article 29 Çalışma Grubu'nun OBA Raporunda vurguladığı gibi elektronik haberleşme alt yapılarını kullanarak hizmet sunan diğer aktörleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, gerekirse bu noktada AB ile -aday ülke- sıfatıyla işbirliğine gidilmesi önerilmiştir.

Halihazırda Başbakanlık'ta bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı'nın Türkçe ve İngilizce yeni versiyonları http://www.internetkurulu.org/tr/Default.aspx adresinde yayımlanacaktır.

Av. Nilay Erdem tarafından sunum ile İnternet Geliştirme Kurulu tarafından hazırlanacak raporda yine aynı adreste yayımlanacak olup, toplantıda zaman kısıtı nedeniyle iletilemeyen görüş ve önerilerin 2 Ocak 2012 tarihine kadar leyla.keser@gmail.com adresine gönderilmesini rica ederiz.

Tüm İnternet Geliştirme Kurulu ve şahsım adına toplantıya katılan, görüş, yorum ve önerilerini paylaşan herkese tek tek yürekten teşekkür ediyorum.

0 yorum: