Biyometri Zirvesi 19 Kasım 2012 İstanbul Görselleri

Proline (http://www.pro-line.com.tr/tr/SitePages/home.aspx) tarafından Türkiye'de ilk defa düzenlenen Biyometri Zirvesi 19 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da yapıldı.
Açılış konuşmalarını Proline CEO'su Mehmet Doğanyiğit'in ve AB Bakanı Egemen Bağış'ın yaptığı Zirve'de konuşmacılar tarafından son derece faydalı bilgiler içeren sunumlar yapıldı. Özellikle Joseph Atick (http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/person.asp?personId=768494&privcapId=357301&previousCapId=31721&previousTitle=MORNINGSTAR%20INC) tarafından yapılan Gelecekte Kişisel Verinin Mahremiyetini Koruyabilecek miyiz? başlıklı sunum çok öğreticiydi. Atick'in sunumunda yer alan aşağıdaki şu bilgilerden, AB'nin 95/46 Sayılı Veri Koruması Direktifi'ni değiştirmek üzere hazırlanan Regülasyon taslağında yer alan "Biyometrik Veri" tanımında kullanılan "daktiloskopik" sözcüğünün biyometri dünyası tarafından 20. yy başlarında tercih edilen bir kavram olduğunu, 21. yy başlarında  bu kavramın yerini multimodal biometrics'e bıraktığını (http://www.biometricnewsportal.com/multimodal-biometrics.asp), günümüzde ise artık bu kavramın da yerini DNA'ya bıraktığına tanık oluyoruz:

Unitary Identity requires scalable identification technologies for establishing uniqueness:
I.Anthropometry (19
thcentury)
II.Dactyloscopy(early 20
thcentury)
III.ABIS (early 21
thcentury)
IV.DNA (the next decade)
(http://www.tabularasa-euproject.org/project/pdf/Joseph%20Atick)

Biyometri Zirvesinde benim yaptığım sunumda ise Biyometrik Yöntemler; Özel Hayatın Gizliliği ve Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası normlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Adalet Divanı Kararları ile Article 29 Çalışma Grubunun görüşleri ışığında değerlendirilmiştir.

 

Zirvede yapılan sunumlar http://www.biometricsistanbul.com/tr/ adresinde yayımlanacaktır.

Biyometrik Yöntemler konusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Araştırma Merkezi olduğu dönemlerde yayımlamış biri yüksek lisans tezi olmak üzere iki kitabımız mevcuttur. Çok sevgili öğrencim ve çalışma arkadaşım Cüneyd ER'in yüksek tezi olarak hazırladığı ve sonra kitap haline getirdiği Biyometrik Yöntemler ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı (Ankara, 2007)


ile Leyla Keser Berber/Murat Lostar tarafından yazılmış olan Bilişimde Biyometrik Yöntemler (Ankara 2006) adlı kitap, biyometri ile ilgilenenlere konu hakkında fikir verecektir.Gerek kamu gerek özel sektör tarafından sağlık, finans, bankacılık, eğitim, sınır güvenliği gibi birçok alanda giderek artan ölçüde kullanılmaya başlayan biyometrik yöntemler konusunda Türkiye'de ilgili paydaşlar ve kamu oyu nezdinde farkındalığı artıran Biyometri Zirvesi'ni organize ettikleri için başta ayın Mehmet Doğanyiğit olmak üzere Zirve'de emeği geçen tüm Proline ailesine bir kez daha yürekten teşekkür etmek isterim. 

0 yorum: