Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar

20 Ekim 2012 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28447
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3842
Ekli “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna
İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığının 11/6/2012 tarihli ve 1159 sayılı yazısı üzerine,
Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Source:

0 yorum: