EU to take hard line on German resistance to data storage

Germany faces legal action for not implementing EU rules
* German coalition govt divided over data retention rules

BRUSSELS May 29 (Reuters) - The EU executive is planning to refer Germany to the European Union's highest court over its failure to introduce a law obliging phone and internet companies to store records for at least six months, a document seen by Reuters on Tuesday showed.

The case, which is expected to be brought on Thursday to the European Court of Justice, follows a European Commission directive in 2006, aiming to help authorities track down suspected perpetrators of "serious crime".

The directive ordered the 27 member states to introduce laws obliging telecoms companies to store records of people's emails and phone calls, including those made via the Internet.

The German government tried to introduce such a law, but the country's top court rejected it in March 2010 saying it led to a "particularly deep intrusion into telecommunications privacy".

Telecoms and internet providers typically store consumer data for a limited period of time, either for quality control or accounting.

Referral to the EU court is the final stage in an infringement procedure and can sometimes result in a fine.

In a paper outlining the rules, the Commission said though such laws were "a restriction of the right to privacy" they would be used by police on "a case by case basis" without revealing the content of communication.

Telecoms companies have access to different sets of data on a call, including its destination, date, time and duration, as well as type of equipment and sometimes location if the person is using a smartphone.

Germany's ruling liberal and conservative coalition partners have been at loggerheads over the EU data retention rules.

The German Minister for Justice, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, has said she wants law enforcement authorities to produce more concrete evidence of wrongdoing before they can access people's data.

The liberal politician recently wrote to her conservative coalition partner for home affairs, Hans Peter Friedrich, to ask him to help her review the EU legislation.

Source: (Reporting By Claire Davenport and Francesco Guarascio; Editing By Sebastian Moffett and Helen Massy-Beresford); http://www.reuters.com/article/2012/05/29/eu-dataprivacy-idUSL5E8GTE4C20120529

TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu-Arama Konferansı Basın Bülteni


TBMM Bilişi ve İnternet Komisyonu Arama Konferansı

Basın Bülteni

Bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektöründeki gelişmeler ile internet kullanımının başta çocuklar, gençler ve aile yapısı üzerinde olmak üzere sosyal etkilerinin araştırılması amacıyla kurulan TBMM Bilişim ve İnternet Komisyonu, 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Bilgi Üniversitesi’nde bir arama konferansı gerçekleştirmiştir. Arama konferansının amacı, konuya ilişkin tecrübe ve bilgi birikimi olan kişi ve kurumların görüşlerini alarak, bilişim ve internetin geleceğiyle ilgili çeşitli stratejiler ve eylem planları belirlemek olarak belirlenmiştir. Sayın Tunç Çelik ve Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Direktörü Dr. Leyla Keser Berber moderatörlüğünde gerçekleştirilen arama konferansına, sektörde etkili sivil toplum kuruluşları ve şirket temsilcileri ile akademisyenlerden oluşan toplam altmışı aşkın katılımcı katkı sağlamıştır. Sektör temsilcilerine ek olarak; Komisyon Başkanı Adana Milletvekilimiz Sayın Necdet Ünüvar ve Komisyon Sözcüsü Konya Milletvekilimiz Sayın İlhan Yerlikaya ile komisyon üyelerinden Bolu Milletvekilimiz Sayın Ali Ercoşkun, Bursa Milletvekilimiz Sayın Aykan Erdemir, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Reşat Doğru da arama konferansına katılım sağlamışlardır.

Arama konferansı metodolojisi kapsamında altı adet çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışma grupları, her bir çalışma grubunun odak alanında tecrübeye sahip moderatörler başkanlığında, sektörü ilgilendiren sorunları değerlendirmiş ve çözüm önerileri oluşturmuşlardır. Çalışma grupları tarafından ortaya konulan ana bulgular şu şekilde özetlenebilecektir:

-          Çalışma Grubu I - Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, İnternet Güvenliği, Güvenli İnternet: Çalışma Grubu, internet güvenliği konusunda ülkemizde yeterli bilinç ve duyarlılık bulunmadığı tespitinden hareketle, sivil toplum kuruluşları ve devlet tarafından bilinç ve duyarlılık arttırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Çalışma Grubu’nda buna ek olarak ülkemizde siber güvenlik alanında da kurulacak bir koordinasyon birimi tarafından güçlendirme çalışmaları yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

-          Çalışma Grubu II - Bilgi Toplumu ve E-Devlet: Çalışma Grubu, bilgi toplumu ve e-devlete dönüşümün sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için beş adım öngörmüştür. Buna göre dönüşüm sürecinde öncelikle ilgili kültürel altyapı oluşturulmalı, süreç içerisinde yapılan işlemler ve sunulan servislerde uluslararası standartlara uyulmalı, kamu iş süreçlerinde optimizasyon sağlanmalı, doğru örgütlenme ile süreçlerin etkin işleyişi temin edilmeli ve kurumlar ve hizmetler açısından entegrasyon sağlanmalıdır.

-          Çalışma Grubu III - Bilişim/Haberleşme Hukuku: Çalışma Grubu, bu alandaki öncelikli problemin bilgiye erişim hakkı ve internet özgürlüğünün Anayasal bir hak olmaması olduğunu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra, hukuki belirginlik ve istikrarın bulunmamasının, vergi mevzuatı gibi birtakım düzenlemelerin ve sektörde yetkili kurumlar ve işletmeciler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanamamasının da sektörün gelişimini olumsuz etkilediği ileri sürülmüştür. Çalışma grubu, mevzuatta yapılacak değişiklikler, çeşitli teşvik programları ve koordinasyon çalışmaları ile bu sorunların üstesinden gelinebileceğini öngörmüştür.

-          Çalışma Grubu IV - Bilişim Sektörü, Sorunları, Trendler, Teknolojiler ve Kritik Teknolojilerin Yerelleşmesi: Çalışma Grubu, bilişim sektörünün geliştirilmesi için özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu arasında efektif iletişime dayalı bir işbirliği oluşturulması gerektiğini, Ar-Ge ve yabancı yatırım teşviklerinin arttırılmasının ve vergi düzenlemelerinin tadilinin gelişime etkisini ve vatandaşlara bilişim okur-yazarlığı kazandırılmasının önemi üzerinde durmuştur.

-          Çalışma Grubu V - Çevrimiçi Oyunun Ekonomik, Eğitim, Kültüre ve Bilişim/İnternetin Psiko-Sosyal Etkileri: Çalışma Grubu, oyunlara ilişkin çocuk ve gençlerinin eğitilmesinin gerekliliği üzerinde durmuş ve çevrimdışı oyunlara ilişkin uluslararası ölçütlerin ülkemizde de benimsenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Buna ek olarak, sansür alternatifi olarak internet içeriklerini sınıflandırıcı “akılcı işaretler”in kullanılması önerisi sunulmuş ve toplumun genelini bilgilendirici ve gereken hallerde destek sağlayıcı hizmetlerin önemi üzerinde durulmuştur.

-          Çalışma Grubu VI - İnternet/Sosyal Medya: Çalışma Grubu, konuyu çeşitli alt başlıklar kapsamında incelemiştir. Bu çerçevede, eğitim alanında ilkokuldan itibaren sayısal medya okur-yazarlığı oluşturulmasının önemi, yerel sitelerin gelişimi alanında pozitif ayrımcılığa ve vergi muafiyetlerine ilişkin öneriler, içerik ve sitelerin geliştirilmesi alanlarında telif haklarının etkisi, hukuk alanında ise veri korumasının önemi ile erişimin engellenmesine ilişkin kararların sakıncaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca Çalışma Grubu, kendine yönelik öz denetim ve standartlar geliştirmesinde de yarar bulunduğunu ortaya koymuştur.

Arama konferansının ikinci gününde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş ve çalışma grupları tarafından ortaya konulan çıktılar tüm katılımcıların katkısıyla incelenmiştir. Değerlendirme toplantısı sonucunda, 1 Haziran 2012 tarihine kadar tüm katılımcılar ve diğer sektör oyuncuları tarafından varsa yorumlarının derlenerek Komisyon’a sunulması kararlaştırılmıştır. Çalışma gruplarının önerilerine dayanılarak hazırlanmış olan rapor ile diğer sektör oyuncularının yorumları Komisyon tarafından incelenecek olup, tüm bu yorum ve öneriler Komisyon’un final raporuna esas teşkil edecek şekilde değerlendirmeye alınacaktır.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Arama Konferansı

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, Kuştepe Kampüsümüzde bir "Arama Konferansı" gerçekleştirmiştir.

Bilişim ve İnternet sektöründen yaklaşık 100 davetli temsilcinin katıldığı Arama Konferansı'nda 9 farklı konuda oluşturulan çalışma grupları, Komisyona şimdiye kadar yapılan sunumlar çerçevesinde tespit edilen temel sorun başlıkları dikkate alınarak oluşturuldu.

TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Sayın Necdet ÜNÜVAR başta olmak üzere Komisyon üyesi Milletvekillerimizin de aktif olarak katıldığı çalışma grupları, ilk gün bilişim ve internete ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini belirlemeye çalışmışlardır.

İkinci gün ise tüm katılımcılara tartışılmasını düşündükleri farklı konulara ilişkin olarak görüşlerini bildirmelerini olanağı sunulmuştur.

Arama Konferansına ilişkin tüm materyallere ve görsellere Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün web sayfasından erişim mümkündür (http://cyberlaw.bilgi.edu.tr)