7. Uluslararası e-APP İzmir Forumu

7th International Forum on the e-APP
14-15 June 2012 – Izmir, Turkey
under the auspices of the
Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications
of the Republic of Turkey

The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law presents its compliments to the National and Contact Organs of the Members and to the Competent Authorities designatedunder the Hague Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Apostille Convention) and has the honour to inform them that the 7th InternationalForum on the e-APP (electronic Apostille Program), will take place in Izmir (Turkey), on Thursday 14 (afternoon) and Friday 15 June 2012.

This 7th Forum, held under the auspices of the Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communications of the Republic of Turkey and organised in collaborationwith the Permanent Bureau of the Hague Conference, will take place at Yaşar University Izmir and will be co-hosted by the IT Law Institute of the Istanbul Bilgi University, the Internet Board of Turkey and the Informationand Communication Technologies Authority of Turkey.

The event will build on the success of previous fora, as well as the e-APP for Europe project. It will provide an international venue for the exchange of information on the latest developmentsof the e-APP worldwide, the achievements made thus far and to reflect on the future steps of the e-APP. The meeting will also discuss the plans for the implementation of the e-APP in Turkey. The Izmir Forum will thus provide an excellent opportunity to assessthe advantages of the e-APP and to learn from the experience of the growing number of jurisdictions that have implemented or are planning to implement either or both components of the e-APP. Please note that the working languages of the Forum will be Englishand Turkish. Simultaneous interpretation will be provided in these two languages.

The official Forum Hotel will be the Mövenpick Hotelin Izmir, Turkey.

More information on the event, including a draft programme, will soon be made available on the official Izmir Forum website at < www.e-appizmirforum.com >(a link to this website will also be added to the “Apostille Section” of the Hague Conference website < www.hcch.net >).

While participation in the Forum is free of charge, registration using the official Forum Registration Form provided on < www.e-appizmirforum.com >is required. Participants are also required to book their accommodation on their own and to cover their travel and accommodation costs. An excursion will be organised on Saturday 16 June 2012 as part of the social events of the Forum. Separate registrationis required for the excursion.

The organisers are in the process of securing financial support for the Izmir Forum from major Turkish IT companies. The results of these talks will be announced at a later stage.


The Permanent Bureau of the Hague Conference on Private International Law avails itself of this opportunity to renew to the National and Contact Organs of the Members and to the Competent Authoritiesdesignated under the Apostille Convention assurances of its highest consideration and esteem.


THE HAGUE, 15 February 2012

To the National and Contact Organs of the Members (by e-mail only)
To the Competent Authorities designated under the Apostille Convention (by e-mail only)
Copy for information to the Diplomatic Missions of the Members (by e-mail only)
Copy for information to the participants of the 6th Forum on the e-APP (by e-mail only)
Copy for information to the participants of the First, Second and Third Regional Meetings (by e-mail only)7. Uluslararası e-APP Forumu
14-15 Haziran 2012 – İzmir, Türkiye
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Himayelerinde

Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansı Daimi Bürosu, 5 Ekim 1961 tarihli Yabancı Resmi Belgelerin Tanınması Koşulunu Kaldıran Lahey Konvansiyonu(Apostil Konvansiyonu)’na taraf bulunan ülkelerin ulusal ve irtibat organları ile konvansiyon gereğince oluşturulan yetkili makamlarına takdirlerini sunar ve e-APP Programı(Elektronik Apostil Programı)’na ilişkin 7. Uluslararası Forumu’nun 14 Haziran 2012 Perşembe (yarım gün) ve 15 Haziran2012 Cuma (tam gün) günlerinde İzmir’de yapılacağını bildirmekten onur duyar.

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde; İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü,Yaşar Üniversitesi, İnternet Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 7. Forum’a ev sahipliği yapacak ve Forum Lahey Konferansı Daimi Bürosu ile işbirliği içinde organize edilecektir. Konferans yeri Yaşar Üniversitesi/İzmirolacaktır.

Önceki forumların başarısının ve Avrupa için e-APP Projesi’nin temel alınacağı bu etkinlik dünya çapında e-apostil ile ilgili gelişmeler, şimdiyekadar elde edilen tecrübeler ve bunların e-APP’nin geleceğine etkisi hakkında bilgi alış verişi yapılabilmesi için uluslararası bir platform sunacaktır. Toplantılarda ayrıca e-Apostil’in Türkiye’de uygulanması ile ilgiliplanlar tartışılacaktır. İzmir Forumu ayrıca e-APP’nin faydaları ile e-APP’nin ve ilgili bileşenlerinin gittikçe artan sayıda iç hukukta uygulandığıya da uygulanmasının planlandığı ülkelerin deneyimlerinin değerlendirilmesine mükemmel surette imkan sağlayacaktır. Lütfen Forum’un çalışma dilinin İngilizce ve Türkçe olacağını unutmayınız. Konferans sırasında bu her ikidilde simultane çeviri olanağı sunulacaktır.

Forum katılımcıları için ayarlanan otel İzmir’de bulunan MövenpickOtel’dir.

İzmir Forumu ile ilgili tüm bilgiler ve taslak Program en yakın zamanda < www.e-appizmirforum.com >adresinde yer alacaktır. (Ayrıca anılan resmi web-sitesine yönlendiren bir linke, www.hcch.netadresi altında bulunan Lahey Konvansiyonu’na ait web-sitesinde “Apostille Section” başlığı altında da yer verilecektir.) Etkinliğe katılım için gerekli kayıt prosedürü hakkındabilgi dahil, etkinlik hakkında genel bilgiler ve taslak program resmi İzmir Forum web-sitesinden edinilebilecektir.

Foruma katılım ücretsiz olmakla birlikte, katılımcıların < www.e-appizmirforum.com >adresinde yer alan Forum kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir. Katılımcılar kendi otel rezervasyonlarını bizzat yapmakla ve seyahat ve konaklama giderlerini karşılamakla yükümlüdür. Forumun sosyal etkinliklerinin birbölümü olarak, 16 Haziran 2012 tarihinde bir gezi de organize edilecektir. Gezi için kayıt yaptırılması gereklidir.

Organizatörler, Forum’a finansal destek sağlamak amacıyla belli basli Türk Bilişim Şirketleriyle görüşmeler yapmaktadırlar. Bu görüşmelerin sonuçları daha sonraki bir aşamada duyurulacaktır.

Lahey Milletlerarası Özel Hukuk Konferansının Daimi Bürosu, bu vesile ile üyelerin ulusal ve irtibat makamlarına ve Apostil Konvansiyonu gereğince atanan yetkili makamlarına yüksek takdirve saygılarını yeniler. 

Lahey, 15 Subat 2012

Üyelerin Ulusal ve İletişim Organlarına (yalnızca e-posta ile)
Apostil Konvansiyonu ile belirlenen Yetkili Makamlara (yalnzca e-posta ile)
Üyelerin diplomatik misyonlarına bilgi sunmak üzere bir kopya  (sadece e-posta ile)
6. e-APP Forumu katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir kopya (yalnızca e-posta ile)
Birinci, İkinci ve Üçüncü Bölge Toplantıları’nın katılımcılarına bilgi sunmak üzere bir kopya (yalnızca e-posta ile)