BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ HUKUKU MASTER PROGRAMI BAŞVURULARI

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master Programı 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle başvuru almaya başlayacaktır. 24 Eylül olarak belirlenen son başvuru süresinin uzatımı söz konusu olacaktır.

Programa http://cyberlaw.bilgi.edu.tr den veya http://www.bilgi.edu.tr/pages/graduates/?mmi=28&r=31%2E08%2E2010+12%3A23%3A26 sayfasından başvuru yapmak mümkündür. Programla ilgili bilgiler eş zamanlı olarak www.leylakeser.org adresinden yayımlanmaktadır. www.bilgi.edu.tr sayfasında da programla ilgili önemli duyurular yapılacaktır.

Master programı başvuruları fiziki olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Dolapdere Kampusu, Yeni Bina, 2. Kat, Hukuk Yüksek Programı İdari Assitanlığı'na yapılacaktır.

Programla ilgili her türlü sorunuz için:

Melda Otara (meldao@bilgi.edu.tr)
T. 0212 311 5101

F. 0212 361 5021Program Koordinatörü:

Leyla Keser Berber (leyla.keser@gmail.com)

T. 0212 311 5269

F. 0212 311 5269

AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro

Program Koordinatörü:
Leyla Keser Berber


Mehmet Murat Albayrakoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Veli Kirtiş (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Şule Işınsu Özmen (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Aslı Tunç (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Emre Bayamlıoğlu Koç Üniversitesi

Bülent Özel (İstanbul Bigi Üniversitesi)

İbrahim Saruhan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü, Bilgi Güvenliği ve Adli Bilişim Araştırma Grubu)

Tayfun Acarer (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı)

Volkan Sırabaşı (Kamu İhale Kurumu)

Gül Okutan Nilsson ((İstanbul Bigi Üniversitesi)

Lami Bertan Tokuzlu (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Cüneyt Süzel (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Şahin Ardıyok (ACTECON Competition & Regulation Consultancy)

Mete Özgür Falcıoğlu (Falcıoğlu Hukuk Bürosu)

Leyla Keser Berber (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Murat Lostar (Lostar Bilgi Güvenliği A.Ş.)

Yasin Beceni (Türkekul Hukuk Bürosu)

Nilgün Başalp (İstanbul Bigi Üniversitesi)

Yaman Akdeniz (İstanbul Bigi Üniversitesi)

M. Mahir Ülgü (Sağlık Bakanlığı)

Tuğrul Sevim (Türkekul Hukuk Bürosu)

Deniz Reha Özilhan (Roche Müstahzarları A.Ş.)

Özgür Eralp (Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği)

Gökhan Ahi (İstanbul Barosu)

Ali Kaya (Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı)

Gürhan Kalelioğlu (Oracle Türkiye Genel Müdürü)

Aslı Bülbül (Oracle Türkiye Hukuk Müşaviri)

BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ HUKUKU MASTER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER-II

Programın Öğrenci Profili/Özel Öğrenci Statüsü
Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere Enstitü’ye “özel öğrenci” olarak kabul edilebilir. Aynı olanaktan, yüksek lisans programını tamamlamak istemekle birlikte, programa başvuru sırasında henüz ALES belgesi ve/veya lisans diplomasına sahip bulunmayanlar da yararlanabilir.

Kabullerini izleyen iki yarıyıl içinde gerekli belgeleri tamamlayarak yüksek lisans programına başvurup, kabul edilen özel öğrencilerin, özel öğrenci statüsü taşırken aldıkları derslerin kredi toplamları, geçiş yaptıkları tezli/tezsiz programın toplam kredi yükünün %50’sini geçmemek kaydıyla yüksek lisans programı için geçerli sayılabilir. Özel öğrenci adaylarının ALES belgesi dışındaki belgelerle başvurmaları yeterlidir.

Uluslararası Öğrenci Değişim Olanakları İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi diğer ülkelerde bulunan birçok saygın üniversite ile öğrenci değişim anlaşmaları imzalamıştır. Bu çerçevede Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinden birine hâkim hukuk yüksek lisans öğrencileri bir veya iki dönem yurtdışında öğrenim görme olanağı elde edebilirler.

Detaylı bilgi için www.bilgi.edu.tr adresinde yer alan “Yurtdışı Değişim Programı”na bakınız.


Başvuru Koşulları

Ders programının yarıyıl esasına göre hazırlanmış olduğu göz önünde tutularak, her yarıyıl başlangıcında programa öğrenci kabul edilmektedir.


Program’a başvuracak olan adaylardan talep edilen belgeler:

Başvuru Formları (Başvurular aşağıdaki linklerden online olarak yapılacaktır.)

- Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezli

- Bilişim ve Teknoloji Hukuku Tezsiz


° Lisans Diploması fotokopisi
° Lisans Not Dökümü (transkript) fotokopisi
° 2 adet Referans Mektubu
° ALES (eşit ağırlıklı veya sözel) ≥ 55 veya GRE (sayısal) ≥ 610 veya GMAT ≥ 450 (belgelerin fotokopileri)
° Özgeçmiş (CV)
° İngilizce sınavından muaf olmak isteyenlerden, TOEFL (CBT ≥ 213, IBT ≥ 82) veya IELTS ≥ 6,5 veya BİLET ≥ 70 veya ÜDS ≥ 87 veya KPDS ≥ 87 belgesi fotokopisi.

Başvurular online olarak yapıldıktan sonra, başvuru formunun çıktısı ve diğer belgelerin, son başvuru tarihine kadar Hukuk Yüksek Lisans İdari Asistanlığı’na (meldao@bilgi.edu.tr, 0212 311 5101) teslim edilmesi gerekmektedir.

Değerlendirme, başvuru esnasında talep edilen belgeler esas alınarak, İngilizce sınavı sonucu ve mülakat çerçevesinde yapılacaktır. Öğrencinin hangi tür yüksek lisans programına (Tezli/Tezsiz) kabul edileceği, Kabul Jürisi tarafından saptanacaktır.

İngilizce sınavı, bir baraj sınavı olmayıp kısa bir seviye tespit sınavıdır. Bu sınavdan alınan not, adaya ait diğer bilgilerle birlikte değerlendirmeye alınacaktır.


2010-2011 Akademik yılı Güz dönemi için:


Başvuru tarihleri: 1 Eylül - 24 Eylül 2010 (Süre uzatımı mümkün olabilecektir)
İngilizce Sınavı: 24 Eylül 2010 Cuma, saat 18:00
Mülakat: 25 Eylül 2010, Cumartesi

PROGRAM ÜCRETİ

Program ücreti: 19.000.- TL (12 ay vadeli).

Peşin fiyat 18.310.- TL

KDV dahildir.

Ücret kural olarak 2 yıl (4 yarı yıl)sürecek master programının tamamının fiyatıdır.

36 aya kadar taksitli ödeme olanağı vardır (*).

Tezli/Tezsiz yüksek lisans programı için belirtilen program ücreti 4 yarıyıl (2 yıl) için geçerlidir.

(*) Garanti Bankası’nın düzenlediği “Taksitli Ödeme Kampanyası”nın Uygulama Esasları ve Ödemelerle ilgili detaylı bilgi almak için:

İsim: Yeşim Şahin
Birim: Mali İşler
Bölüm: Öğrenci Muhasebesi
Görev: Öğrenci Muhasebesi Görevlisi
Kampus - Oda: Kuştepe C-03
Telefon: +90 212 311 50 00 #6285
Telefon 2: +90 212 311 6285
E-Posta: ysahin@bilgi.edu.tr
BURSLAR

Üniversitemiz, programa kabul edilen ve ekonomik açıdan ihtiyaç içinde bulunan ve/veya başarılı öğrencilere burs sağlamaktadır.

Karşılıksız burs: Burs olarak verilen miktar toplam ücret üzerinden düşürülür. Kural olarak bir geri ödemesi yoktur. Ancak, bursu alan öğrencilerin aldıkları burs oranına göre belirlenecek çalışma süresinde Üniversite faaliyetlerinde görev alarak, Üniversite çalışmalarına katkıda bulunmaları ve derslerde başarılı olmaları gerekmektedir. Karşılıksız burs alan öğrencinin başarısız olması halinde, tekrarlamak zorunda olduğu her ders için kendisine verilen karşılıksız burs oranında ödeme yapması gerekir.

Burs verilmesinde dikkate alınan kriterler: Burslar ekonomik açıdan ihtiyaç duyan ve/veya başarılı olan öğrencilere verilir. Başarının ölçülmesinde adayın lisans not ortalaması, ALES puanı, yabancı dil bilgisi, ders dışı akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri, üniversite sonrasındaki iş tecrübesi ve mülakat sonucu dikkate alınmaktadır. Burs başvurusunda bulunan aday ne kadar yüksek oranda burs talep ederse, kendisinden o oranda başarılı olması beklenmektedir. Burslar her yıl başvuran adayların seviyeleri karşılaştırılarak belirlenmektedir. Ne ölçüde burs sağlanabileceğinin önceden belirlenmesi mümkün değildir.

Burs başvuruları, diğer başvuru evrakları ile birlikte Kabul Komitesi tarafından incelenir ve burs neticeleri başvuru sonuçları ile beraber duyurulur.

Özel öğrenciler için burs olanağı ne yazık ki yoktur.

BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ HUKUKU MASTER PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER-I

Programın AmacıBilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak bilişim hukuku konusunda sahip olduğumuz bilgi, birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; Ülkemizde açıkça ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli hukukçular ve bilişimciler ve konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip her meslekten bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi, kurum veya meslek mevcut değildir. Bu yüzyılı karakterize eden olgu bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları karşımıza çıkmaktadır. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir daldır. Hukuk mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek öneme sahip olmaktadır. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı dünyadaki güncel ihtiyaçlar ve gelişmeler dikkate alınarak belirli konularda spesifik olarak olarak uzmanlaşmayı da sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Bilgi güvenliği, adli bilişim, kişisel verilerin korunması bu alanlardan bazılardır. Program bilişim hukukunun teorik ve uygulama alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu nedenle bireylerin ihtiyaç duydukları her konuda bilgi ve fikir sahibi olmaları sağlanacaktır.

Programın YapısıProgram, bilişim ve teknoloji hukukunun hem teknik hem de hukuksal taraflarının yansıtıldığı iki temel esas üzerine oturtulmuştur. Teknik ve hukuki bilgi teorik ve uygulamalı esasları ile aktarılacaktır. Öğrenciler programda yer alan derslerin yanısıra Hukuk, İşletme (MBA), Uluslararası Finans Yüksek Lisans, Finansal Ekonomi Yüksek Lisans, Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans, İşletme (Organizasyon-Yönetim) Doktora gibi Üniversitemizin diğer yüksek lisans ve doktora programlarından da ders alabilmektedir.


Bilişim ve Teknoloji Hukuku yüksek lisans programı, öğrencilere, “tezli” ve “tezsiz” olmak üzere iki tür yüksek lisans seçeneği sunmaktadır. Bu programların kredi yükleri farklı olmakla birlikte sunulan dersler açısından herhangi bir ayırım gözetilmemiştir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için derslere ek olarak tezli yüksek lisans programında, bilimsel kriterlere uygun bir tezi, tezsiz yüksek lisans programında ise daha dar çerçevede hazırlanan ve yine bilimsel kriterlere uygun bir dönem projesini oluşturulan jüri önünde başarı ile savunmaları gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programına kabul edilecek olan öğrencilerin özgeçmişlerinin akademik açıdan üstün özellikler göstermesi beklenir.

Dersler, hafta içi 18:00-21:00 ve cumartesi günü 10.00-13.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü’nde yapılacaktır. Üniversitemizin diğer yüksek lisans veya doktora programlarından ders seçilmesi durumunda Kampüs farklı olabilmektedir. Ders kontenjanları sınırlıdır.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda dersler Türkçe verilmektedir.

Öğrenci Profili: Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı bilişim ve teknoloji hukukuna ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkese açıktır. Öğrenci profili olarak hukukçular, bilişimciler, sağlık profesyonelleri, ekonomistler, mühendisler başta olmak üzere bilişim ve teknoloji hukuku konsunda spesifik uzmanlığa ve bilgiye ihtiyaç duyan herkese program açıktır. Hukuk fakültesi mezunu olmayan kişiler de programa kabul edilebilmektedir. Ancak, hukuk fakültesi mezunu olmayan öğrencilere program bitiminde LL.M. derecesi yerine MA derecesi verilir.

Programın Süresi ve Ders Yükü
Programın Süresi ve Ders Yükü:

Tezli yüksek lisans programında asgari 7 ders (21 kredi) ve tek dönemlik seminer dersinin alınması ve yüksek lisans tezinin başarılı bulunması ile mezuniyete hak kazanılır. Tezsiz yüksek lisans program öğrencileri ise asgari 10 dersi (30 kredi) ve tek dönemlik seminer dersini almak ve yüksek lisans projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Seminer dersi 1. dönemlerinde tüm Hukuk Yüksek Lisans öğrencileri için zorunludur.

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi kural olarak 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını 4 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye en fazla 2 yarıyıl ek süre verilebilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Master Programı Dersleri

DERS TANIMLARI /COURSE DESCRIPTIONS ve DÖNEMLERİ

G: Güz Dönemi
B: Bahar Dönemi


KOD/DERS/EĞİTMEN

ITL 402 Bilişim Sistemleri Yönetimi/Mehmet Murat Albayrakoğlu
BUS 562 İnternette Pazarlama/Veli Kirtiş
BUS 622 e-Ticaret/Şule Işınsu Özmen
ITL 101 İnternette İfade Özgürlüğü Tartışmaları ve Dijital Aktivizm/Aslı Tunç
ITL 102 İleri Teknoloji ve Hukuk/Emre Bayamlıoğlu
ITL 103 Bilgisayar, Toplum ve Birey: E-birey toplum/Bülent Özel
ITL 201 Adli Bilişim Teknolojisi/İbrahim Saruhan
ITL 401 İletişim (Telekomünikasyon) Sistemleri Altyapıları/Tayfun Acarer
ITL 402 e-İhale/ Volkan Sırabaşı
LAW 550 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku/Gül Okutan Nilsson
LAW 562 Seminer Dersi/Lami Bertan Tokuzlu/Cüneyt Süzel
LAW 586 Telekomünikasyon Hukuku/Şahin Ardıyok
LAW 587 Elektronik Ticaret Hukuku/Mete Özgür Falcıoğlu
LAW 613 Adli Bilişim/Leyla Keser Berber/Murat Lostar
LAW 615 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku, Politikaları ve Ekonomik Etkileri, Teori ve İlkeler/Yasin Beceni
LAW 618 Uygulamalı Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku/Gül Okutan Nilsson
LAW 623 Veri Koruması Hukuku/Nilgün Başalp
LAW 631 Siber Suçlar ve İnsan Hakları/Yaman Akdeniz
LAW 648 Enformasyon Toplumunda Eser Koruması/Emre Bayamlıoğlu
LAW 656 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği/Leyla Keser Berber/Mahir Ülgü
LAW 660 İnternet Hukuku Bilgi Çağında Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar/
Yaman Akdeniz
ITL 104 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Uygulamalar/Yasin Beceni
ITL 501 Bilgi Güvenliği Hukuku/Tuğrul Sevim
ITL 601 Sağlık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Yansımaları/Deniz Reha Özilhan
LAW 513 Rekabet Hukukunun Genel Esasları/Kerem Cem Sanlı
LAW 606 Uygulamalı Rekabet Hukuku/Kerem Cem Sanlı


DERS TANIMLARI

ITL 402 Bilişim Sistemleri Yönetimi (G)
Bu dersin amacı bilişim sistemlerini kurumlar bağlamında özetlemektir. Ders boyunca, bilişim teknolojisi altyapısı gözden geçirilmektedir. Bilgi ve bilişim sistemlerinin toplumlar, kurumlar ve bireyler tarafından nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Bilişim sistemleri ile ilgili kurumlar, birimler, süreçler ve denetimler incelenmektedir. Son olarak ta, bilişim teknolojisi ve bilişim sistemleri ile ilgili yönetsel, ahlaki ve toplumsal sorunlar tartışılmaktadır.
Management of Information Systems
The aim of this course, is to give an overview of information systems within an organzational context. Throughout the the course, a review of information technology infrastructure is introduced. Social, organizational, and personal uses of information and information systems are presented. Organizations, organizational units, processes, and controls related to the information systems are studied. Finally, managerial, ethical and social challenges of the information technology and information systems are discussed.

ITL 101 İnternette İfade Özgürlüğü Tartışmaları ve Dijital Aktivizm (B)
Son 15 yıldır dijital bilgi ve iletişim teknolojileri dünyanın güç dengelerini, demokrasi tartışmalarını, ekonomik modellerini ve kültürel yapısını köklü bir şekilde değiştirdi. Bu ders, bu radikal değişimin küresel anlamda izini sürmeyi hedeflemektedir. Bu ders çerçevesinde özellikle internetin açtığı yeni ufuklar, düştüğü tuzaklar, demokrasi anlamındaki başarıları ve düş kırıklıkları irdelenecek. Dijital demokrasiden, internet üzerinden eylemciliğe, politik kampanyalara, gücün parçalanmasına, kültürel anlam yaratmada bilgi paylaşımını anlamına, bloglara, e-demokrasiye, sansüre ve kıyaslamalı toplumsal direnç örneklerine kadar pek çok konu güncel örnek ve vakalarla bu dersin yapısını oluşturacaktır.
Debates on Freedom of Expression on the Internet and Digital Activism
Over the past 15 years, digital information and communication technologies radically altered the dynamics of power, business models and cultural structure of the globe. This course aims at tracing the path of this radical change across the globe. This course will also take a close look at the possibilities, achievements, and failures of the Internet to decentralize and democratize. It will also cover a wide range of topics from web activism, political resistance and social movements on the Interne to e-democracy, blogging and censorship with current examples and updated cases.

ITL 102 İleri Teknoloji ve Hukuk (G)
Globalleşme, bilgisayarlı iletişim ağları ve tüketim ekonomisinin şekillendirdiği günümüz toplumları: genetik mühendsilik, nano-teknoloji ve yapay zeka teknolojilerinin sunduğu olanaklar çerçevesinde daha önce görülmemiş yoğunlukta bir değişimden geçmektedir. Artan nufüs ve doğal kaynaklardaki tükenişin bir sonucu olarak, bu teknolojilerin ortaya koyduğu olanaklar, her geçen gün daha fazla günlük yaşama ve çalışma ortamına taşınmaktadır. Sosyal bilim ve onun bir parçasını oluşturan hukuk, bu değişimin ortaya koyacağı hukuki sorunlara çözüm getirebilmek için farklı bilimsel disiplinlerin perspektifini anlamak ve dikkate almak zorundadır. Teknolojik gelişmenin ve icatların korunmasında özel bir öneme sahip olan fikri mülkiyet hukuku rejiminin bilginin kullanım ve kontrolünü düzenleyici niteliği, dersin ana eksenini de belirlemektedir. Toplumsal ve siyasal yapıyı derinden değiştiren tüm bu yeni teknolojiler, daha geniş ve farklı bir çerçevede, hukuki açıdan şu başlıklar altında incelenebilir: -Teknolojik gelişme, hukuk ve fikri mülkiyet arasındaki ilişki -Teknolojik ilerleme ve ütopya -Sosyal ve hukuki boyutuyla “yazılım” kavramı -Hukuki ve sosyal yönleriyle internet arama motorları ve diğer akıllı yazılımlar -Davranış düzenleyici bir araç olarak yazılım -Yazılım korumasının fikri mülkiyet çerçevesinde değerlendirmesi -Bio-informatik verinin korunması -Genetik mühendislik ve hukuki sonuçları -Yapay zeka ve hukuk -Nano-teknoloji: Üretim süreçlerinde yaşanan değişim ve bunun sosyal ve hukuki sonuçları -Veri tabanlarının hukuki niteliği ve yazılım tarafından derlenen/üretilen verinin korunması.
Legal Implications of Emerging
Human society of the near future, under constant transformation through genetic engineering, nano-scale production and artificial intelligence technologies, will be much more difficult to understand and to regulate without a deeper comprehension of the accelerating convergence of life and social sciences. Global population increase and the exhaustion of natural resources will eventually entail the radical application of such technologies on a social and industrial scale without adequate consideration of their implications, which is likely to expose serious legal problems. The course aims to analyze the legal problems arising out of social implications resulting from the application of these future technologies. On the basis of the theoretical and philosophical framework provided by the reading material, the course will discuss issues such as: legal status of robots and intelligent agents, protection of genetic and factual data, protection of computer-generated content, search engines, legal regulation by software, software protection and IT crimes. The course is open to lawyers who have a genuine interest in information technologies, life sciences or intellectual property, as well as to those with a background in life sciences or engineering.

ITL 103 Bilgisayar, Toplum ve Birey: E-Birey ve Toplum (B)
Bu derste, gelişmiş ve gelişmekte olan entegre bilişim ve iletişim aygıtlarının bireysel ve sosyal etkileri tartışılacaktır. Dersin amacı katılımcılara sürekli değişmekte, yenilenmekte ve gelişmekte olan bilişim ve iletişim sistmelerin teknik alt yapılarını sosyal ve hukuksal kapasiteleri dahilinde anlama ve yorumlama becerisi kazandırmak. Bilişim teknolojilerinin olası sosyal ve hukuksal etkilerine dair temel prensipleri irdelemek ve kalıcı perspektifler kazanmak esastır. Derse katılım teknik ön bilgi gerektirmez. Ders bilgisayar ve Internet tarihinin ana hatlarıyla başlar. Devamında, önce "Web 2.0, SAO, Avator, iPhone, WebOS, e-vote, IM, Syndication, metaverse, Tag Cloud, RSS Feed, Semantic Web, Atom, Blogging, e-signiture, Flickr, Wiki, Facebook, PDA, Podcast, Bittorent, google talk, e-government, Folksonomy, Web 3.0, Second Life" gibi ve olası başka yeni jargonların teknik mahiyetleri abc'lerine hakim olunacak düzeyde inceler ve sınıflandırır. Daha sonra, tüm bu teknolojilerin bireysel, sosyal, örgütsel ve ticari gönderimleri en geniş yelpazeleriyle tartıştırılır. Sözkonusu teknolojilerin halihazır kullanım alanlarının ötesinde bireysel, sosyal ve hukuksal etki yaratacak olan kapasitelerini ele almaya çalışır. Derse ön hazırlık söz konusu teknolojiler denenerek, kurcalanarak ve ilintili güncel yayınlar okunarak yapılır.

ITL 201 Adli Bilişim Teknolojisi (G)
ITL 201 dersi Adli Bilişim tekniklerinin anlatılacağı bir ders olacaktır. Ders boyunca Linux ve Windows tabanlı sistemlerde adli bilişim incelemelerinin nasıl yapıldığı üzerine teknikler anlatılacaktır. Adli Bilişim incelemesi esnasındaki süreç adli bilişim ile ilgili inceleme için toplanacak olan elktronik bilginin nasıl toplanacağının anlatılması ile başlayıp toplanan bu bilgilerin nasıl analiz edileceği ile devam edip, analiz sonrası elde edilen delillerin sunulması ile son bulan bir şekilde incelenecektir. Derste elektronik ortamda bir çok değişik teknik ile delil bulma ve bu delillere bağlı olarak hukuki sürecin sağlıklı işleyebilmesi için delillerin geçerliliğinin sağlanabilmesinin yöntemlerine de değinilecektir.
Computer Forensics Techniques
ITL 201 class will be about Computer Forensics techniques. The class will go over the techniques about how to apply Computer Forensics on Linux and Windows based systems. In the class, the process of Computer Forensics Investigation will start with details on how to collect Evidence will continue with different analysis techniques on the collected Evidence and finally going over on how to present the findings. In the class different techniques on how to analyze Evidence will be explained thoroughly and in addition to this the class will go over the topics like Custody of Chain, Evidence Preservation and Verification.


ITL 401 İletişim (Telekomünikasyon) Sistemleri Altyapıları (B)


ITL 402 e-İhale (G)
Bilişim teknolojilerindeki ve hukukundaki gelişmeler günlük hayatımızı yakından etkilerken özel sektör ve kamu kesiminin yerleşik iş yapma alışkanlıklarında da bazı değişiklikleri zorunlu hale getirmektedir. Elektronik dönüşüm olarak adlandırılan bu değişim süreci; kamu, özel sektör ve vatandaş ilişkilerini elektronik bir platform üzerinden sağlamayı hedeflemektedir. Bu dönüşümün kamuya yansıması olan e-devletin en önemli bileşenlerinden birini, e-İhale oluşturmaktadır. e-ihale, ihtiyaçların karşılanması sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği elektronik dönüşüm süreci olarak tanımlanabilir. e-ihale ile hedef, kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin arttırılmasının, alımlarda güvenilirliğin, kamuoyu denetiminin, kaynakların verimli kullanılmasının ve ihtiyaçların uygun şartlarla, zamanında karşılanmasının sağlanmasıdır.
e-Procurement


ITL 104 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku Uygulamalar (B)
Bu derste Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukukuna kaynaklık eden düzenlemeler ve uygulamalar çerçevesinde ortaya çıkan sorunsalların ne şekilde çözüme kavuştuğu somut olaylar, içtihatlar ve uyuşmazlıklar özelinde incelenecektir. Dersin %20'llik kısmında derse katılan öğrenciler ikili gruplara ayrılarak roll-play şeklinde farazi bir uyuşmazlık ve konu çerçevesinde iddia ve savunmalarını ortaya koyacaklar, sözleşme müzakereleri yapacaklar ve konuyla ilgili tartışmalara katılacaktır. Bazı Roll-Play çalışmalarına hakem olarak ilgili uyuşmazlık konusunda bilgi ve görüşü olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe üst düzey yönetici olan kişiler de katkı vereceklerlerdir. Ders kapsamında incelenecek uyuşmazlıklar ve sorunsallar Türkiye'de ve dünyada yankı uyandırmış güncel gelişmelerden seçilecektir. Ders Ekonomi Hukuku yüksek lisans programında verilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku, Politikaları ve Ekonomik Etkileri dersinin uygulamaya yönelik devamıdır. Bu derse etkin katılım ve maksimum faydanın elde edilmesi için öğrencilere Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku, Politikaları ve Ekonomik Etkileri dersini aldıktan sonra bu dersi seçmeleri önerilmektedir. Her iki ders için de öğrencilerin iyi derecede İngilizce biliyor olması başarılarını ve dersteki etkinliklerini arttıracaktır.


ITL 501 Bilgi Güvenliği Hukuku (B)
Bilgi Güvenliği Hukuku Dersi'nde, bilgi güvenliği uygulamalarının hukuksal boyutu işlenecek olup, farklı sektör ve ihlal çeşitleri doğrultusunda ortaya çıkabilecek senaryolarda alınması gereken hukuki aksiyonlar, bu ihlaller öncesinde oluşturulması gereken politikalar ve prosedürler kapsamında hukuksal bağlayıcılığın ve hukuksal uyumun sağlanması, delil oluşturma süreçlerinin belirlenmesi gibi konular Türk Hukuku ve ülkemizdeki pratik uygulamalar dikkate alınarak incelenecektir; ayrıca ülkemizde yürürlüğe girmiş ve taslak halinde bulunan ve bilgi güvenliği ile ilgili kanuni düzenlemeler de ders kapsamında tartışılacaktır.
Information Security Law
Information security law lesson will examine legal aspects of information security applications, necessary legal actions to be taken in various violation scenarios, policies and procedures required to be prepared to prevent these violations and ensure legal compliance and cohesiveness, evidence collecting process in accordance with the practice in Turkey and Turkish Law, as well as regulations and draft laws about information security in Turkey.

ITL 601 Sağlık Sektöründe Bilişim Teknolojilerinin Yansımaları (B)

BUS 562 İnternette Pazarlama (G)
İnternette pazarlama elektronik ticaretin başka bir bileşeni ve en hızlı büyüyen iş alanlarından biridir. Bu yüzden bu alanda uzmanlaşmış çalışanlara ve öğrencilere büyük talep vardır. Bu ders konuya bir giriş niteliğindedir ve pazarlamanın bütünü içinde internette pazarlamanın üstlendiği çeşitli rolleri ve bu alanın Türkiye'deki durumunu incelemektedir.
Internet Marketing
Internet marketing is a major component of electronic commerce, and the fastest-growing area of business. As such, workers and students with expertise in this field are in great demand. This course provides an introduction to its use in Turkey and explains its various roles in an organization's total marketing program.
This is a practical, hands-on course. It explores Internet technologies as products in and of themselves, as mass and personal communications tools and as distribution/transaction channels. It will also address direct marketing and online strategies for relationship marketing. Lastly, it will introduce the basics of web site design. The course will be taught using a combination of lectures, discussions, web works, presentations and in-class exercises. Invited guest speakers, leaders of internet and information technology companies in Turkey such as Microsoft, Compaq, HP, Yahoo, Türk.net will be a part of the learning experience.


BUS 622 e-ticaret (G)
Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Yeni Ekonomi üzerinedir. Birçok akademik, profesyonel ve güncel dergilerde, günlük gazetelerde Yeni Ekonomi'nin çeşitli boyutları hakkında makaleler yayınlanmaktadır. Bu ders, bugüne kadar üretilmiş bu bilgilerin ışığında Yeni Ekonomi'nin sosyal ve kültürel boyutlarını incelemektedir. İkinci bölüm, internetin gelişimine paralel olarak kendini gösteren internet ekonomisini, diğer bir deyişle e-işi konu edinmektedir. Bu bölüm yöneticilerin bu ortamdaki rol ve fonksiyonlarını gözden geçirmekte ve yeniden tanımlamaktadır. Bu bölümdeki konular, teknik ve teknik olmayan personelden oluşan bir ekip kurma, ekiple iletişim, sanal ekip yönetimi ve online iş kavramı oluşturma pratiklerini kapsamaktadır.
E-Commerce
In this course, we will examine the basis of change in business focus from the physical market place to cyberspace, new rules of the emerging economy based on the internet and changes in the boundaries of firms and types of competition. Managers need to understand the digital economy in order to prepare themselves for challanges and for new opportunities. We will explore issues related to the technological infrastructure, the business and value creation processes and key management issues facing organizations.

LAW 513 Rekabet Hukukunun Genel Esasları (G)
Dersin konusunu, piyasalardaki serbest rekabetin işleyişini tehdit eden 'yoğunlaşma' olgusunu önlemeyi amaçlayan rekabet hukuku mevzuatı oluşturmaktadır. Temel olarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un maddi hükümleri çerçevesinde işlenecek olan derste, rekabet hukukunun doğum sebepleri, gelişimi, temel kavramları, kanunun genel yapısı, anayasal temelleri, rekabeti sınırlayıcı anlaşma ve uyumlu davranışlar ve işletme birliği kararları, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devirler, yaptırımlar, usul sorunları, kanunu uygulayacak makamlar gibi başlıklar altında rekabet hukukunun genel esasları anlatılacaktır.

LAW 550 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (G)

Dersin amacı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dogmatik temellerini incelemek ve uygulaması hakkında bilgi vermektir. Derste kanunun sistemi ile eser ve eser sahipliği kavramı, eser sahibinin hakları ve bu haklar üzerindeki sınırlamalar, bağlantılı hak kavramı, haklar üzerindeki hukuki işlemler ve hak sahiplerinin korunması için öngörülen idari ve hukuki koruma yolları incelenecektir. Bu bağlamda, özellikle internet üzerinde fikri hak koruması, müzik eserlerinin durumu, çeşitli meslek birlikleri kanalıyla korunan bağlantılı hak sahiplerinin durumu ve cezai takip yolları tartışılacaktır.

LAW 562 Seminer Dersi (G/B)
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programında zorunlu ders statüsünde olan bu dersin amacı, öğrencileri bilimsel araştırma teknikleri ve usulleri konusunda bilgilendirmektir. Bu çerçevede, iki kısım içerisinde işlenecek olan dersin ilk kısmında, kütüphane ve sanal ortamda kaynak taraması, tasnifi ve değerlendirilmesi konuları ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmında ise, bilimsel eserin hazırlanmasında konu seçimi, hazırlık okuması, geçici planın hazırlanması, kaynakların okunup değerlendirilmesi, araştırmanın yazılması, makalenin biçimi, bölüm başlıklarının numaralandırılması, metin aktarmaları ve dipnotlar incelenecektir. (Zorunlu ders)

LAW 586 Telekomünikasyon Hukuku (B)
Telekomünikasyon hizmetlerinin devletin bizzat yürüttüğü faaliyetler olmaktan çıkıp, özel kişilere devri çok yeni dönemlere rastlamaktadır. Mobil telekomünikasyon hizmetlerinin özel kişilere, ilgili idare ile imzaladıkları imtiyaz sözleşmeleri ile gördürülmeye başlanmasının üstünden henüz 10 yıl bile geçmemiştir. Öteden beri, Türk Telekom'un tekeli altında yer alan telekomünikasyon hizmetlerinin geri kalanları ise, Türk Telekom'a tanınan tekelin kalkmasının ardından son bir kaç yıldır özel kişilerce yürütülebilir hale gelmiştir. Yakın tarihli bu yeni gelişmelerin bir sonucu olarak telekomünikasyon hukukunu oluşturan kanuni ve idari düzenlemeler de oldukça yeni tarihlidir ve aynı nedenle bu alanda bir içtihat hukukunun oluştuğu da söylenememektedir. Telekomünikasyon hukukunu konu edinen akademik çalışmaların sayısı ise son derece sınırlı kalmaktadır.Bu derse, hukukçular için oldukça teknik sayılabilecek ve ilerleme sağlayabilmek için gerekli bazı kurum ve kavramların incelenmesiyle başlanacak: telekomünikasyon hizmetlerinin kamu hizmeti olduğu kabulüyle, bu hizmetlerin özel kişilere devri yöntemleri, telekomünikasyon hizmetlerinin türleri ve bu hizmetlerin görülmesinde gözetilmesi gereken ilke ve kurallar incelendikten sonra, telekomünikasyon sektöründe faaliyette bulunan işletmeciler arasındaki ilişkiler ve bu sektörde düzenleme ve denetleme olgusu incelenecektir. Mevcut ulusal düzenlemelerin Avrupa Birliği düzenlemeleri ile paralelliği ölçüsünde, Avrupa Birliği telekomünikasyon hukuku da inceleme konusu yapılacaktır.


LAW 587 Elektronik Ticaret Hukuku (B)
Bu derste, katılımcılarla birlikte, elektronik ticarete ulusal ve uluslararası planda uygulanacak olan kuralların ele alınması amaçlanmaktadır. Dersin içeriği, Türk Hukukunun yanı sıra, AB ve Amerikan Hukukları ile birlikte, özellikle elektronik satım sözleşmelerine uygulanması söz konusu olan Viyana Uluslararası Satım Anlaşması çerçevesinde planlanmıştır.

LAW 606 Uygulamalı Rekabet Hukuku (B)

Rekabet Kurumu'nun 1997 yılında kurulmasından bu yana, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ticari hayattaki her türlü ilişkiye yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 2004 yılı itibarıyla sadece Kurul, karteller, tekeller ve birleşmelere dair iki bin beş yüzün üzerinde karar vermiştir. Kanun hükümlerinin çerçeve norm özelliği ve Kurum'un rekabet hukuku politikası oluşturmadaki işlevi düşünüldüğü zaman, bu kararların maddi hükümlerin uygulanması ve yorumlanmasında son derece önemli olduğunda şüphe yoktur. Bu bakımdan AB ve ABD hukuklarında olduğu üzere, "içtihat hukuku" Türk rekabet hukukunun oluşumu ve gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu dersin amacı da, uygulamadan gelecek uzmanların katılımıyla rekabet hukuku içtihatlarının incelenmesi ve tatbikatta rekabet hukuku normlarının nasıl bir görünüm aldığının Kurul ve mahkeme kararları ışığında belirlenmesidir.

LAW 613 Adli Bilişim (G)
Adli Bilişim dersi öğrencilere bilgisayar kullanımı, bilgisayar suçları ve adli bilişim incelemeleri konusunda pratik ve hukuki konseptler kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Adli Bilişim; elektronik bir medyanın ve içeriğinin herhangi bir uyuşmazlığın veya suçun delillerinin elde edilmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle ve sistematik olarak incelenmesidir. Bilgisayar ve internet kullanımı hayatımızın önemli bir parçası haline geldiği için, adli bilişim de özel uzmanlığı gerektiren yüksek teknolojik bir alan olarak gelişmiştir. Bu ders kapsamında öğrencilerle adli bilişim süreçleri ve elektronik verileri toplarken ve analiz ederken standartların önemi ve standart ihtiyacı incelenecektir. Bu ders öğrencilere hukuk veya ceza davasında kullanılması amacıyla bilgisayar tabanlı delillerin toplanması, muhafaza edilmesi, incelenmesi ve hazırlanması süreçleri hakkında bilgiler verecektir. Bu aktiviteler adli bilişim uzmanının olay yeri incelemesi ve bilgisayarı kapsayan haksız fiillere yönelik temel görevlerini tanımlamaktadır.


LAW 615 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku (G)
Dersin amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukuku (ICT Law) disiplininin karşılaştırmalı hukuk doğrultusunda incelenerek Türk Hukuk Sistemi içerisindeki yerini ve gelişimini katılımcılara aktarmaktır. Ders sırasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Hukukuna etki eden ulusal ve uluslararası politikalar, bilgi teknolojileri odaklı inovasyona dayalı girişimcilik; internet üzerindeki popüler iş uygulamaları doğrultusunda elektronik ortamda tüketicinin korunması, bilgi toplumunda fikri haklar, bilgi güvenliği, reklam, standardizasyon ve akreditasyon modelleri gibi konular Türk Hukuku ve AB mevzuatı kapsamında incelenecektir.

LAW 618 Uygulamalı Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku (B)
Bu ders, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku'nun teorik temellerine hakim olan kişilere yönelik olup, bu konudaki uygulama sorunlarının, uygulayıcılarla tartışılabileceği bir zemin yaratma amacını taşımaktadır. Amaç, bir yandan katılımcılara uygulamadaki gelişmelerle ilgili güncel bilgilerin aktarılması, diğer yandan katılımcıların teorik bilgilerini kullanarak uygulamanın yarattığı sorunlar karşısında çözüm üretmelerini sağlamaktır. Her hafta fikir ve sanat eserlerini ilgilendiren farklı bir konu, bir hukuk uygulayıcısı veya meslek birlikleri ya da ilgili kamu kurumlarından davet edilecek bir uzmanla birlikte ele alınacak, uygulama sorunlarının ve olası çözümlerin ortaya konulmasına ve değerlendirilmesine çalışılacaktır.

LAW 623 Veri Koruması Hukuku (B)
Yaşanılan teknolojik ve sosyal gelişmelerle nedeniyle kişisel verilerin korunması önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak kişisel verilerin işlenmesinde uyulması gereken kurallar bütünü, temel hak ve özgürlükleri koruma amacını taşır. Dersin ağırlık noktası, henüz tasarı aşamasında bulunan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ve buna bağlı yürürlüğe konulması hedeflenen yönetmelikler ile veri korumasına dair Ceza Kanunu hükümlerinin incelenmesi olacaktır. Anılan kurallar bütününü, yürürlükteki mevzuat ve veri koruması hukuku alanında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe konulan veri koruması yönergeleri bağlamında inceleyeceğiz. Bu çerçevede, uygulamada sorun yaratacak önemli konularda, çeşitli ülke mevzuatlarını da inceleyerek ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri yorumlayacağız.

LAW 631 Siber Suçlar ve İnsan Hakları (G)

İnternet gibi bir iletişim ağının hayata geçmesine yol açan bilgi ve iletişim teknolojileri, bir taraftan, bilgiye erişim, haberleşme, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanımını hatırı sayılır biçimde güçlendirmektedir. Fakat diğer taraftan, aynı teknolojilerin kötü amaçla kullanılması ve bu teknolojilerden yararlanılarak çeşitli suçların işlenmesinin de mümkün olduğu 1990 yılların ortasından beri gözlenmeye başlanmıştır. Bu gerçekler gözönünde bulundurularak, bu yüksek lisans dersinde, Türkiye, Avrupa Birliği, ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi çerçevesindeki siber suçlarla ilgili yasal durum ve mücadele politikaları eleştirel bir açıdan ele alınacak, ve kanuni düzenlemeler ve geliştirilmiş politikalar (policy) ifade özgürlüğü, özel yaşama saygı, ve haberleşmenin gizliliği gibi temel hak ve özgürlükler kapsamında incelenecek ve değerlendirilecektir.

Ders kapsamı içinde davranış suçları (conduct crimes) ve içerikle (content) ilgili suçların tanımlaması yapılacak, Türk hukuk sisteminde bilişim suçları (TCK 243-246'ıncı Maddeleri) değerlendirilecek, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nde Siber Suçlarla Mücadele kpasamında AB 2005 Bilişim Sistemlerine Saldırı Hakkında Konsey Çerçeve Kararı ve 2001 Avrupa Konseyi Sibersuç Sözleşmesi incelenecek ve tartışılacaktır.

Ayrıca, ders kapsamında Türk hukuk sisteminde içerik suçları ile mücadele konusu İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (No. 5651) kapsamında değerlendirilecek ve 5651 Sayılı Kanunla getirilen erişim engelleme uygulamalarının sınırları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi ve Anayasa Hukuku açısından değerlendirilecek ve erişim engelleme ve filtreleme politikalarının yan etkileri de tartışılacaktır. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nde içerik düzenleme politikaları incelenirken öncelikle Internette çocuk pornografisi ile mücadele konusu detaylı olarak ele alınacak, arkasından bilişim yoluyla ayırımcılık tehdidi, ırkçı içerikler, nefret söylemi ve ifade özgürlüğü konusu değerlendirilecektir. Ders kapsamında ilaveten Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi çerçevesinde terörist propaganda yayını konusundaki suçlar ve bu tip yayınların Internette yayılması ile mücadele, ve Türk hukuk sistemi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nde Fikir ve Sanat Eserleri kapsamındaki suçlar ve korsan yayınlarla mücadele konuları da incelenecektir. Son olarak siber suçlarla ilgili polislik konusu da değerlendirilecek ve bu kapsamda 2001 Avrupa Konseyi SiberSuç Sözleşmesi ve AB Veri Saklama Yönergesi ve trafik verileri kaydının özel yaşamın gizliliği hakkına etkileri de incelenecektir.LAW 648 Enformasyon Toplumunda Eser Koruması (B)
Bilişim teknolojisinde son yirmi yılda yaşanan gelişim, eser kavramı altında korunan fikri ürünlerinin kitap, kaset veya DVD gibi fiziki bir formattan bağımsız olarak doğrudan internet yoluyla pazarlanabilmesi imkânını getirmiştir. Bu yeni durumu düzenlemek amacıyla hazırlanan 1996 tarihli WIPO Anlaşmalarının AB, ABD ve Türk hukuk sistemlerindeki yansımaları ve elektronik yayıncılık açısından getirdiği yasal rejim, dersin temel eksenini oluşturmaktadır. Bu çerçevede P2P yazılımların (Napster, LimeWire, vb.) üretim, dağıtım ve kullanımının ortaya çıkardığı hukuki meselelerin örnek davalar ışığında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hukukun yazılım yoluyla uygulanması anlamına gelen DRM (Digital Rights Management) başlığı altında ise, dijital ortamda eser korumasına yönelik teknolojik önlemlerin, enformasyon toplumundaki hukuki ve ekonomik sonuçları üzerinde durulacaktır. Genetik ve biyolojik kökenli bilginin eser korumasından ne şekilde yararlanabileceği meselesi, veri-tabanı ve yazılım korumasının hukuki niteliği üzerinden tartışılacaktır.

LAW 656 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği (B)
Doğumdan ölüme kadar insan yaşamının birçok döneminde yolumuz "sağlık"la kesişmektedir. Bu kesişme dijital çağla birlikte gündemimize oturan elektronik sağlık kayıtları (ESK) ve sistemleri ile daha çok dikkat çekmeye başlamıştır. ESK sistemleri bir yandan sağlık hizmetinin taraflarını oluşturan hastane, doktor, ödemeyi yapan kuruluşlar ve bu hizmetin öznesi olan hasta açısından sınırsız faydalar sağlarken, diğer taraftan özel hayatın gizliliği olarak ifade edilen temel insan haklarından en önemlilerinden biri olan ilkeye temas etmektedir. ESK sistemlerinin hukuka ve özellikle özel hayatın gizliliği ilkesine uygun işlemesi, bu sistemlerin sunduğu faydaları realize etmenin temel koşuludur.
Bu ders kapsamında ilk olarak dünyada ve Türkiye'de mevcut ESK sistemleri, işleyiş modelleri değerlendirilecektir. Daha sonra ESK sistemlerinin hukuka uygunluk koşulları irdelenecektir. Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere bireyin anayasal haklarını garanti eden bir ESK sistemi yaratmak için her zaman yasal düzenleme yapılmasının gerekli olmadığı, sağlık bilişimi alanında bu konuya ilişkin son derece yeterli standartların mevcut olduğuna dikkat çekilecek ve bu standartların başlıcaları incelenecektir. Standartlarla düzenlenmemiş olan ve dolayısıyla yasal düzenleme gerektiren konular bakımından ulusal ve uluslararası mevcut düzenlemeler ele alınacaktır. AİHS md. 8, Anayasa md. 20, TCK ve MK'daki genel hükümler dışında ESK ‘nın mahremiyeti bakımından spesifik herhangi bir düzenlemeye sahip olmayan ülkemizde, regülatör kurum olan Sağlık Bakanlığı nezdinde yapılan çalışmalar incelenecektir.LAW 660 Internet Hukuku: Bilgi Çağında Haklar, Özgürlükler ve Sorumluluklar (B)
İnternet gibi bir iletişim ağının hayata geçmesine yol açan bilgi ve iletişim teknolojileri, bir taraftan, bilgiye erişim, haberleşme, ifade özgürlüğü, toplantı ve gösteri özgürlüğü gibi temel insan hak ve özgürlüklerinin kullanımını hatırı sayılır biçimde güçlendirmektedir. Fakat diğer taraftan aynı teknolojilerin, bu hak ve özgürlüklerin ve özel yaşama saygı, haberleşmenin gizliliği ve insanlık onuru gibi diğer özgürlük ve değerlerin aleyhine etkiler yaratabileceği genel kabul gören bir gerçektir.
Bu gerçekler gözönünde bulundurularak, bu yüksek lisans dersinde Türkiye'deki yasal durum eleştirel bir açıdan ele alınacak, Türkiye'de İnternet'le ilgili içerik düzenlemeleri ve sansürün tarihçesi incelenecek ve değerlendirilecektir. Ders Türkiye'de İnternet'te içeriğin düzenlenmesi konusundaki diğer girişimler yanında ağırlıklı olarak yeni çıkarılan ve kısaca "5651 Sayılı Kanun" diye anılan "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ve onunla ilintili düzenlemeleri de değerlendirecektir. Bu değerlendirmeler, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar, erişim sağlayıcılar ve İnternet kafeler gibi çeşitli tarafların yasal sorumluluklarının incelenmesini de kapsayacaktır.
Ders kapsamı içinde mevcut düzenleme sistemlerinin nasıl işlediği ve ağırlıklı olarak Türk yargısının yetki alanı dışında bulunan web sitelerine erişimin mahkeme ve idari erişim engelleme kararlarıyla nasıl engellendiği örnekler verilerek incelenecektir. Bu incelemede 5651 Sayılı Kanun'un uygulanmasıyla ilintili olduğu ölçüde "Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı"nın ("TİB") ve onun yasadışı etkinlikleri izleyen "İnternet Bilgi İhbar Merkezi"nin kuruluş ve işleyişi de değerlendirilecektir. İlaveten 5651 Sayılı Kanun AİHM kararları ışığında AİHS'in 10. Maddesi ve Anayasa hukuku açısından da değerlendirilecektir. Son olarak, Türkiye'yi bu konuda ilgilendiren uluslararası gelişmeler incelenecek ve İnternet'te içerik düzenlemeleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi düzeyindeki gelişmelere de değinilecek.

Bilişm ve Teknoloji Hukuku Master Programı

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün web sayfası açılmıştır.

Enstitünün master programı öğrenci kabulüne başlamış olup, programla ilgili tüm bilgilere http://cyberlaw.bilgi.edu.tr adresinden erişmek mümkündür.

BİLİŞİM ve TEKNOLOJİ HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün yüksek lisans programı geçen hafta YÖK onayından geçmiştir.

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programı 27 Eylül'de akademik yıla başlayacaktır. Programa başvurular kural olarak 24 Eylül tarihine kadar alınacaktır.

Ders programı ve kayıt bilgileri konusunda gerekli bilgiler en kısa süre zarfında www.bilgi.edu.tr, http://cyberlaw.bilgi.edu.tr ve blog adresimde duyurulacaktır.