Brüksel Veri Koruması Kurallarını Sıkılaştırıyor!

AB Komisyonu Veri Koruması kurallarını webmail, sosyal networkler ve online bankacılık gibi internet servislerinde ve aynı şekilde finanstan sağlık hizmetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazaedeki sanal olmayan hizmetler açısından veri korumasının önemini artırmak amacıyla 2010 yılında yeniden gözden geçirecektir.
Sosyal ağlar da dahil olmak üzere online hizmetler hassas verilerin kullanıcının bilgisi olmaksızın toplandığı uygulamlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında Amazon veya e-Bay gibi e-ticaret hizmetleri, online bankacılık ve Gmail (Google), Hotmail (Microsoft) gibi webmail hizmetleri de veri koruması bakımından önem taşımaktadır.
Web tabanlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm bu hizmet çeşitlerinde giderek artan ölçüde kişisel verilerin kullanılması sorun teşkil etmektedir. Ulaşım, finans ve sağlık hizmetleri yoğun bir şekilde kişisel bilgiye dayanmaktadır ve veri ihlalleri bakımından kullanıcının bilgilendirilmesi noktasında daha sıkı kuralların geçerli olmasını gerektirmektedir.
Kaynak: http://www.euractiv.com/en/infosociety/brussels-tighten-data-protection-rules/article-186779.

KIbrıs Bilişim Adası Çalışmaları Başladı!

Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 23-24 Ekim 2009 tarihlerinde "Bilişim Adası" Çalıştayı düzenledi. İki gün boyunca Ada'nın bilişim alanında uluslararası bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Bilişim Adası olmak iki cepheli bir çalışmayı beraberinde getirmektedir. Bir yönü itibariyle yeni bir ekonomik düzen oluşturma hedefi ve bu doğrultuda yapılması gereken çalışmalar söz konusu iken, diğer yönü itibariyle bu ekonomik düzeni de destekleyecek regülasyonlar yapılması söz konusu olmaktadır.

Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM önderliğinde destek verdiği Bilişim Adası vizyonu ve bu çerçevede yapılacak çalışmalara, tüm bilişim sektörü de destek vermek amacıyla Kıbrıs'taydı.

Romanya Anayasa Mahkemesi ve Veri Saklama Yasası

Romanya Anayasa Mahkemesi 8 Ekim tarihinde verdiği kararda, mobil operatörlerin ve internet servis sağlayıcıların iletişim verilerini altı ay için saklamalarını öngören yasanın anayasal olmadığına karar verdi.


Kararın gerekçesine göre; Civil Society Commission adlı bir sivil toplum örgütü tarafından mobil operatör Orange'a karşı açılan davada, veri saklamaya ilişkin yasanın Romanya Anayasasının 28. maddesini ihlal ettiği tespit edilmiştir. 28. madde haberleşmenin gizliliği ilkesini düzenlemektedir.


Söz konusu yasa, AB Veri Saklama Direktifini iç hukuka uyarlamıştır ve 31 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Türkiye'nin Bilişim Teknolojisi Hukuku Gaziantep'e Emanet!
Türkiye'de bilişim teknolojisi hukuku konusunda deneyimli ve hukuk yaşamını bu branşa odaklamış insanların sayısı iki elin parmaklarını toplamını geçmez. İşte bu hukukçulardan 4'ü Gaziantep'li. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Ali KAYA, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Gökhan AHİ, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilişim Hukuku Komisyonu eski Başkanı Av. Özgür Eralp ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü olarak ben Leyla Keser Berber. Biz şehrimizle gurur duyuyoruz. Eminim Gaziantep'te yetiştirdiği bu dörtlü ile gurur duyuyordur.