Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Kodları Işığında Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası standartlar ve iyi uygulama kodlarının değerlendirildiği makale için bkz.

http://www.beyazsapka.org/makaleler/uluslararasi-standartlar-ve-iyi-uygulama-kodlari-isiginda-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-k

Erişim Engeline İlk "Kullanıcı" İtirazı

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu Başsavcılığı’nın Türkiye’den erişimini engellediği MySpace ve last.fm tedbir kararına karşı bir kullanıcı tarafından itiraz dilekçesi verildi. ‘Muhatap’ sıfatıyla verilen dilekçe, bir internet sitesine Türkiye’de erişim engeli konması kararına karşı bir kullanıcının yaptığı ilk yasal itiraz niteliği taşıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yaman Akdeniz ve avukatı Altan Akdeniz’in ‘kullanıcı’ sıfatıyla sundukları itiraz dilekçesi, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na 29 Eylül sabahı teslim edildi. Dilekçede, MySpace ve last.fm’e erişim engeline dayanak yapılan “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun Ek Madde 4’ün 3. fıkrası hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu” belirtilerek iptal edilmesi talebiyle Anayasa mahkemesi’ne gönderilmesi talep edildi.

Haberin detayı için bkz. http://www.ntvmsnbc.com/id/25004982/

AB, Oracle&SunMicrosystems Birleşmesine Soruşturma Açtı

AB Komisyonu, Amerikan yazılım ve donanım sağlayıcısı Sun Microsystems’in Oracle tarafından (Amerikan veri tabanı ve uygulama yazılımları şirketi) devralınmasına ilişkin olarak, AB Birleşme Regülasyonu çerçevesinde kapsamlı bir soruşturma başlattı. Komisyonun ilk pazar araştırması, öngörülen devralmanın, veritabanı pazarına ilişkin rekabet sorunları yüzünden tek Pazar ile uyumluluğuna ilişkin ciddi şüpheler ortaya çıkaracağını göstermektedir. Kapsamlı bir sorgulama başlatılması, soruşturmanın nihai sonuçları hakkında önceden hüküm verileceği anlamına gelmemektedir. Bu devralmanın EEA kapsamındaki efektif rekabet ortamını önemli ölçüde engelleyip engellemeyeceği ve bunun önemli bir parçası olup olmayacağı konusunda nihai karar vermesi için 19 Ocak 2010’a kadar (90 iş günü) vakti vardır.

Dijital Ekonomi Avrupa'yı Krizden Çıkarabilir

AB Komisyonunun 4 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanan Dijital Rekabet Edilebilirlik Raporu, AB’nin dijital sektörünün 2005 yılından beri güçlü bir gelişim içinde olduğunu göstermektedir.

Bugün Ab vatandaşlarının %56’sı düzenli olarak internet kullanmakta, bunların %80’i yüksek hızlı bağlantılara sahiptir. Bu oran Avrupa’yı dünyanın geniş bant internet lideri yapmaktadır. Avrupa %119 orandaki mobil aboneleriyle dünyanın gerçek anlamda ilk mobil kıtasıdır. Avrupa bu avantajları “dijital sağduyuya” sahip ve gelişme ve inovasyonlar bakımından güçlü Pazar liderleri konumunda olacak genç nüfusu ile devam ettirmek istemektedir. Dijital ekonomi potansiyeli üzerine sistemi inşa etmek, Avrupa’nın ekonomik krizden sürekli olarak kurtuluşu için gerklidir.

16-24 yaş arası internet kullanıcıları en aktif internet kullanıcılarıdır. Bunlardan %73’ü online içerik paylamak ve oluşturmak amacıyla gelimiş hizmetleri kullanmaktadırlar. 24 yaş altındaki nüfusun %66’sı interneti hergün kullanmaktadır. Bu grup, nüfusun diğer kalanına oranla gelişmiş internet yeteneklerine sahiptirler (4 Ağustos 2009 tarihinde yayımlanan Dijital Okuryazarlık Raporundan alına veriler).

“Dijital nesil” video veya müzik gibi nline içeriği görüntülemek veya indirmek için ödeme yapmaya isteksiz gözükmesine rağmen (%33 oranındaki genç nesil herhangi birşeye herhangi bir ödeme yapmak istemediklerini belirtmektedir), gerçekte bunların iki katı orandaki genç nüfus bu servislere ödeme yapmaktadır. Bu grup ayrıca daha iyi hizmet ve kalite sunumu için ödeme yapmaya daha isteklilerdir.


Tüm bu gelişmelere rağmen, AB vatandaşlarının üçte biri interneti hiçbir şekilde kullanmamıştır. Tüketicilerin %7’si diğer üye devletlerden online alışveriş yapmaktadır. Avrupa, bilgi ve iletişim teknolojilerine, geniş bant internet iletişimine ve online reklamcılık gibi inovatif pazarların geliştirilmesine yaptığı R&D yatırım oranları ile de Amerika ve Japonyanın gerisinde kalmıştır.

9 Soruda Bilgi Toplumu'nun Geleceği

AB’nin, Avrupa’yı ICT alanında liderliğe taşıyacak ve büyüme ve mesleki gelişim için bilgi toplumunun fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen i2010 stratejisi (AB Komisyonu tarafından 2005 yılında kabul edilmiştir (IP/05/643)) bu yıl sonu itibariyle tamalanmış olacaktır.

AB Komisyonu yeni bir “dijital Avrupa” için strateji raporu hazırlama ve bir politka belirleme için çalışmalar yapmış ve 2010-2015 yıllarını kapsayacak hedefler belirlemeye çalışmış ve bunları 9 Ekim 2009 tarihine kadar kamu oyu görüşüne açmıştır.


Kamuoyu görüşü için şu temel 9 soru bilgi toplumunun geleceği için dikkate sunulmuştur:

–Ekonomik toparlanmayı sağlamak ve Lisbon hedeflerinin gelişmesine ve mesleki ajandaya katkıda bulunmak için ICT nasıl değerlendirilir?
–ICT daha sürdürülebilir düşük karbon ekonomisine geçişe nasıl destek olabilir?
–Herkes için açık ve yüksek hızlı internet olanağı sunan %100 connected ekonomi daha iyi nasıl yaratılabilir?
–Önemli ICT araştırma ve inovasyonlarındaki performasnını Avrupa nasıl artırabilir?
–Büyüme, inovasyon ve yeni hizmetleri sağlamak için digital tek Pazar nasıl desteklenmelidir?
–Web 2.0 gibi online servisler ve araçlar, kullanıcı yaratıcılığı, içerik üretme ve servis koşulları bakımından daha iyi nasıl desteklenmelidir?
–Kamu hizmetlerinin tüm AB vatandaşları için kolay erişilebilir olması anlamında modernizasyonu bakımından web nasıl yardımcı olabilecektir?
–ICT Avrupalı vatandaşların yaşam kalitesini nasıl geliştirebilir ve ICT vatandaşların yaşamlarının merkezi noktası haline nasıl getirelebilir?
–www ve global bilgi toplumlarının uluslar arası arenasında AB ağırlığını nasıl hissettirebilir?

Net'te Paylaşmak Güzeldir: Common Creative

Common Creative (CC) "copyright" yerine "copyleft" yaklaşımını benimseyen ve bilgi'nin paylaşıldıkça değer yaratacağını felsefesini savunan bir akımdır. Lawrance Lessig tarafından fikir babalığı yapılan ve hayatımıza sokulan bu olgu, eser sahiplerinin internette haklarının korunması gerektiği zaman oldukça "creative" çözümler de sunmaktadır.

CC Türkiye çalışmaları uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yürütülmektedir. Proje lideri olan Emre Bayamlıoğlu sayesinde Türkiye bu kavramla tanışmış ve CC'ye ev sahipliği yapan ülkeler arasında yer almıştır.

CC Türkiye ile ilgili olarak Bilgi Üniversitesi bu yıl çalışmalarını kamuoyu ile paylaşmaya başlayacaktır. İlk toplantı CC'nin ilgili tarafları ile Ekim ayı içinde Bilgi Üniversitesinde yapılacaktır. Lawrance Lessig'in geldiği ve CC'nin tüm yönleriyle konuşulacağı ikinci toplantı ise bahar döneminde yapılacaktır. Konu ile ilgili yine buradan gelişmeleri paylaşacağım.

AB, Amerika'nın Banka Hesap Bilgilerine Erişim Koşullarını Tartışıyor

AB, Washington'ı terörizmle savaş politikasının bir parçası olarak SWIFT yoluyla Avrupalıların kişisel bilgilerini almak istediğinde firmalara yeterli garantileri sağlaması konusunda uyarıda bulundu. Avrupalı ve Amerikalılar, 8.000 bankayı kapsayan global günlük işlem hacmi trilyon dolarları bulan SWIFT yoluyla elde edilen bilgilerin kullanılması konusunda şüpheli müzakerelerde bulunmktadırlar. 2006 yılınd Belçika'nın mahremiyet koruma komisyonu, banka kayıtlarının Amerikan kurumlarına anti-terörizm amacıyla kullanılması için gönderilmesini ve dolayısıyla SWIFT'in Belçika'nın mahremiyet ilkelerini ihlal ettiğini tespit etmiştir.

SWIFT, Amerikan otoritelerine 11 Eylül 2001 saldırılarının akabinde "sınırlı" miktarda kişisel veriyi, radikallerle mücadele edilmesi amacıyla verdiğini kabul etmiştir. Temmuz 2007 tarihinden itibaren SWIFT "safe harbour" ilkelerine uymak zorunda kalmıştır. Bir yandan AB üyesi ülkelerden bilgi toplamakta, ancak bunu yaparken Avrupa'dakilere eşdeğer veri güvenliği standartları kullanmaktadır.

SWIFT işlemlerinde yer alan özellikle hesap bilgileri başta olmak üzere diğer bilgiler, Amerikan maliye bakanlığı tarafından sadece anti-terör soruşturmalarında kullanılmakta ve kulalnılmadıkları takdirde de 5 yıl içinde silinip yok edilmektedir.

SWIFT gelecek ay Amerika'da bulunan ve Amerika'ya ait olmayan serverlarını, AB'ni yatıştırmak amacıyla bu ülkeden Hollanda'ya transfer edecektir.

AB Komisyonu kişisel verilerin transferindeki sürekliliği sağlamak amacıyla, Temmuz ayında yeni bir anlaşma tasarlamıştır. AB ile anlaşma olmaksızın, Amerika veri akışını muhafaza etmek için sadece üye devletlerin iyiniyeti ile yetinmek durumunda kalacaktır.

Post-i2010 Hakkında Kamuoyu Görüşü ve Müzakere!

Avrupa Birliği, Bilgi Toplumu olma yolunda Lizbon Stratejisi doğrultusunda belirlediği i2010 hedefini öteledi. Post-i2010: Avrupa Bilgi Toplumu İçin Yeni Bir Strateji için Öncelikler (2010-2015) dokümanı hakkında 9 Ekim 2009 tarihine kadar görüş verilebilecektir. Müzakereler Avrupa için yeni bir ICT Stratejisi oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bu konu ile ilgili olarak ayrıca bugün (23 Eylül 2009)'da webstream olanağının da olduğu herkese açık bir toplantı düzenlendi.

Avrupa'nın Dijital Rekabet Edilebilirlik Raporuna aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5146.

HIV Pozitif Memur "Mahremiyet Hakkı" İçin AİHM'de!

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin yasal düzenlemelerin "özel niteliği olan veri"'ler kategorisinde soktuğu ve "ayrımcılık" tehlikesine karşı daha sıkı hukuki himaye altına aldığı sağlık verilerinin ihlal edilmesi ve hukuki sonuçlarına ilişkin önemli bir haber yayınlandı Hürriyet Gazetesinde.

Sağlık verileri ve özel hayatın gizliliği konusunda yazılmış bir kitabımız mevcut olduğu için hukuki değerlendirmelere girmiyorum. Habere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12403081.asp.