SPK'dan e-İMZA UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Sermaye Piyasası Kurulu 30 Mayıs 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ile elektronik imza kullanımına ilişkin süreçleri belirlemiştir.
Tebliğin amacı; Sermaye piyasası araçları Borsa’da işlem gören ortaklıklar ile aracı kurumlar ve katılma payları Borsa’da işlem gören fonların kurucuları tarafından bu Tebliğ kapsamındaki her türlü bilgi, belge ve açıklamanın elektronik ortamda imzalanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na; bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve ortaklıklar, aracı kurumlar ve fonlara elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.Tebliğ'le öngörülen elektronik imza uygulama alanları ve süreçler hakkında aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz:

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/05/20090530-12.htm

0 yorum: