Yurtdışından Gelen Google Yetkilileri Üniversite Öğrencileri ile Buluşuyor!

Dünyanın farklı ülkelerindeki Google ofislerinden Türkiye’ye gelecek olan 30 Ürün Pazarlama Uzmanı üniversite öğrencileri ile bir araya geliyor. Türkiye’den Google çalışanlarının da katılacağı toplantıda, Google ürünleri hakkında öğrencilerin görüşlerini dinleyecek ve onların sorularını yanıtlayacak olan yetkililer, Google servisleri hakkında ayrıntılı bilgileri de öğrencilerle paylaşacak.1 Mayıs saat 13:00’de BUMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği) Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek bu buluşmaya katılabilmek için adınızı, soyadınızı, eğitim gördüğünüz üniversiteyi ve size ulaşabilecek telefon numarası bilgilerini heymi.bahar@mmdcee.com adresine göndererek kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Kitap: e-Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği

Sağlık Bakanlığı'ndan Mahir ÜLGÜ, Avrupa Konseyi Proje Ofisinden Cüneyd ER ve benim birlikte yazdığımız "e-Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği" adlı, gerek yazımı gerek basım ve dağıtımı süreçlerinde Roche Müstahzarları A.Ş.'nin sponsoru olduğu kitabımız yayımlanmıştır.Ulusal ve uluslararası düzenlemeler, standartlar ve ilkeler ışığında kişisel sağlık verilerinin korunması, mahremiyeti ve gizliliği sorununun benim tarafımdan ele alındığı kitapta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok yeni kararları çerçevesinde konunun özel hayatın gizliliği ilkesi ile örtüşme kriterleri çok değerli öğrencim ve meslektaşım Cüneyd ER tarafından açıklanmıştır. Kitabın kendi yazdığı bölümleri ile ilgili değerlendirmeleri en kısa süre içinde iyileşerek kendisinin yapmasını temenni ediyorum.


Sağlık Bakanlığı'nın e-devlet ve e-dönüşüm projeleri çerçevesinde kişisel sağlık verilerine ilişkin durumun ne olduğu, konuya ilişkin ne tür çalışmaların yapıldığı, devlet hastanelerine yönelik olarak yapılan bir anket ile de uygulamada konunun ne şekilde ele alındığı Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda çalışan değerli arkadaşım Mahir ÜLGÜ tarafından irdelenmiştir.

Kitap ücretsiz olarak doğrudan Roche A.Ş.'den temin edilebileceği gibi, leyla.keser@gmail.com veya mahirulgu@gmail.com adreslerine göndereceğiniz mail ile de bizimle irtibata geçebilirsiniz.“.tr Uzantılı Alan Adları Regülasyonu BTK’da!

10.11.2008 tarihli ve 27050 sayılı I. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun, 5 inci maddesi ile internet alan adları gibi kıt kaynaklara dayalı elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin strateji ve politikaları belirleme ve 35 inci maddesi ile internet alan adlarının tahsisini yapacak kurum veya kuruluşun tespiti ile alan adı yönetimine ilişkin usul ve esasları belirleme, görev ve yetkileri Ulaştırma Bakanlığı’na verilmiştir.Ulaştırma Bakanlığı’nın 03.03.2009 tarihli ve 321 sayılı yazısı ile de “İnternet Alan Adları” tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tevdi edilmiştir.
Bu çerçevede, BTK tarafından İnternet Alan Adları ile ilgili düzenleyici çerçeve oluşturulacaktır. BTK söz konusu düzenleyici çerçeveyi, genel yaklaşımı doğrultusunda, ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde hazırlamayı planlamaktadır. Bu itibarla, ilgili tüm tarafların etkin katılım ve desteğini sağlamak, birikimlerinden istifade etmek ve gerekli dayanışma ve işbirliği ortamını tesis etmek amacıyla, aynen Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu oluşumunda olduğu gibi, İnternet Alan Adları Ulusal Koordinasyon Kurulu (“.tr UKK”) oluşturulmuştur.
“.tr UKK” nın ilk toplantısı 19.03.2009 tarihinde yapılmış ve 3 Çalışma Grubu teşkil edilmiştir. Bunlar;
- Yapı ve İşleyiş Kuralları
- Haklar, Yükümlülükler ve İlişkiler
- Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarışeklindedir.

Amerikalı Tüketiciler Mobil Bankacılığı Güvenlik Korkusu Yüzünden Tercih Etmiyor!

Denetim Firması KPMG’nin 500 Amerikalı tüketici üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; tüketicilerin %76’sı düzenli olarak bilgisayarlarından internet bankacılığı işlemleri yaparken, sadece %9’u mobil bankacılık işlemleri yapmaktadır.Tüketicilerin %95 kadarı telefonlarını şimdiye kadar web sitelerinden alışveriş yapmak amacıyla kullanmadıkları için, finansal işlemleri yapmak amacıyla telefon kullanmak bakımından da kendilerini rahat hissetmemektedir.
Ankete katılanların %48 kadarı ise cep telefonlarından internet bankacılığı yapmama nedenleri olarak güvenlik ve mahremiyet kaygılarını dile getirmektedir.
Büyük Amerikan bankalarının çoğu mobil bankacılık hizmeti sunmasına rağmen, tüketicilerin %68’i bankalarının bu hizmeti sunmadığını belirtmiştir.
http://uk.reuters.com/article/technologyNewsMolt/idUKTRE53764H20090408