e-OYLAMA’ya İlişkin Örnek Olay Analizi

Harvard Üniversitesindeki Berkman Center for Internet&Society tarafından İsviçre’de gerçekleştirilen örnek olay analizi, e-Oy’a ilişkin önemli bilgiler içeriyor. Demokratik süreçlerin farklı üç aşamasının incelendiği çalışmanın başlıkları şöyledir:
- Akıllı oy
- Elektronik oylama
- Politikacıların İnternette Kişisel Haberleşmeleri

Her üç Rapora ve çalışma ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://cyber.law.harvard.edu/publications/2009/Switzerland_case_studies

AB Komisyonu Datacenter’lar İçin İşleyiş Kuralları Yayınladı!

Green IT konsepti çerçevesinde alınan önlemlerden biri olan bu İşleyiş Kuralları, AB Komisyonu tarafından yasama öncesi hazırlanan ilk dokümanlardan biridir. Ancak yakın gelecekte bu kuralları takiben, daha sıkı standartların yayınlanması beklenmektedir.(Gönderinin devamını buraya yapıştırınız ve parantez içerisindeki bu bölümü siliniz. Aşağıdaki span satırını silmemeniz gereklidir.)

AİHS Çerçevesinde Ev Aramaları ve Bilgisayarlara El Konulması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, ev aramaları ve bilgisayarlara el konulmasına ilişkin önemli ilkeleri vurguladığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8 ve 13. maddeleri çerçevesinde gerekçelendirdiği Smirnov v. Russia (2007, ECHR 71362/01) kararı ve ilgili açıklamalar aşağıdaki linkte yer almaktadır.http://www.ibls.com/internet_law_news_portal_view.aspx?s=latestnews&id=2213

BELÇİKA MAHKEMESİ YAHOO!’yu CEZALANDIRDI!

Belçika’da bir mahkeme, internet arama motoru Yahoo!’yu, dolandırıcılık suçundan sanık bir kullanıcıya ilişkin kişisel bilgileri vermediği gerekçesiyle 55.000 Euro para cezasına çarptırdı. Yahoo! Mahkemenin bu talebini yerine getirmediği her gün için de ilave olarak 10.000 Euro para cezası ödeyecek.Yahoo! e-posta adresine takma ad kullanarak giriş yapan ve bir dolandırıclık eylemi gerçekleştiren kişiye ilişkin olarak savcı yürüttüğü soruşturma kapsamında, Yahoo’dan siber suçlunun gerçek kimliğine ilişkin bilgileri talep etmiştir.
Kaliforniya’da yerleşik Yahoo! İse bu talebi, bir Amerikan şirketi olduğu ve bu nedenle bu tür bilgilerin Amerikan otoriteleri aracılığıyla istenebileceği gerekçesiyle reddetmiştir. Yaptığı bir açıklamada Yahoo!, mahkeme kararına kesinlikle katılmadıklarını, USA ve Belçika’nın uluslararası bir antlaşmaya taraf olduklarını ve savcının bu anlaşma çerçevesinde bir Amerikan şirketi ile ilgili bilgileri talep etmesi gerektiğini vurgulamıştır.
Yahoo! savumasının gerekçesini Belçika ve USA arasındaki Karşılıklı Hukuki Yardım Antlaşmasına istinat ettirmektedir.
Savcı ise cevaben, sunduğu hizmetlere Belçika’dan da ulaşılabildiği için aynı zamanda Yahoo!’nun bir Belçika şirketi olduğunu belirtmiş ve Yahoo!’nun rakipleri olan Microsoft ve Google ile benzer sorunların hiç yaşanmadığına dikkat çekmiştir.
Yahoo! bu karara karşı, mahkemenin Kaliforniya firmasının Amerika’daki operasyonları üzerinde yargılama hakkıına sahip olmadığı ve savcının bu tür olaylarda kullanılmak üzere imzalanan uluslararası antlaşmayı göz ardı ettiği gerekçesiyle derhal temyiz yoluna gideceklerini açıklamıştır.
Belçika’daki savcı bu uluslararası antlaşmada öngörülen yasal süreci atlamış ve mahkeme doğrudan Yahoo!’dan internet casusuna ilişkin potansiyel delil olabilecek kişisel bilgileri vermesini istemiştir.
Belçika hükümeti tarafından henüz herhangi bir blokaj bilgisi almadıklarını belirten Yahoo!, bilgileri ifşa etmeme konusunda yasal hükümlere ve politika belgelerine sahip olduklarını ve konuyu Amerikan Hükümeti ile görüşeceklerini ifade etmişlerdir.Yahoo! komünist bir ülke olan Çin’de yaşayan ancak online platformlarda demokrasi taraftarlığı yapan iki kişiye ait e-postaları ve diğer bilgileri Çin hükümetine vererek, bu kişiler hapse atılmasına neden olduğu için, 2007 yılında Amerika’da kanunkoyucu tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

Tüketici Mahremiyeti İş Forumu (Business Forum for Consumer Privacy (BFCP)—Microsoft, Google ve HP’den oluşan bir şirket koalisyonudur—geçen hafta bilgi toplama ve kullanımına ilişkin olarak tartışma başlatmayı hedefleyen bir whitepaper yayınlamıştır. BFCP, kişisel bilgilerinin ne şekilde kullanıldığı konusunda tüketicileri sorumlu tutan mevcut Amerikan yaklaşımının bilgi ekonomisinde yeterli olmadığının altını çizmektedir. Whitepaper’da forum kişisel bilgilerin güvenliğini sağlayacak alternatif bir yaklaşım önermektedir:“Kullanım ve Yükümlülük” modeli. Bu model OECD Yönergesi ve APEC Mahremiyet Çerçevesinden yararlanmıştır ve veri kullanımına ilişkin 5 kategori belirlemektedir: İfa, pazarlama, dahili şirket operasyonları, anti-dolandırıcılık ve kimlik tespiti ve harici yasal ve kamusal menfaat. Forum üyeleri kullanım ve yükümlülük modelinin bilgi çağında bilginin toplanma ve kullanım yollarına en iyi şekilde atıf yapan model olduğunu belirtmektedir. Whitepaper Amerika’da yakında gerçekleştirilecek bir Mahremiyet Zirvesinde de kamuoyu ile paylaşılacaktır.