“CÜNEYD ER”’i SEVGİYLE ve ÖZLEMLE BEKLİYORUZ!

Başlangıçta benim tarafımdan hazırlanan ve 2009 Yılı içinde yayımlanacağını belirttiğim “ELEKTRONİK SAĞLIK KAYITLARI ve ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ” adlı kitabıma sonradan, Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığından M. Mahir ÜLGÜ ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi’nde görev yapan, İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisansta ve yüksek lisansta öğrencim olan, yüksek lisans tez danışmanlığını yaptığım, Hollanda Leiden Üniversitesinde halihazırda doktora yapan, 25 Şubat 2009 tarihinde THY’nın Amsterdam’a inişte kaza geçiren uçağında bulunan ve şu günlerde yoğun bakımda olan sevgili öğrencim CÜNEYD ER ortak yazar olarak destek verdi. CÜNEYD iyileşene kadar Mahir ÜLGÜ ile birlikte matbaa çalışmalarını tamamlayacağız. Kitabın okuyucuyla buluşması için CÜNEYD’in Türkiye’ye sağlıklı olarak dönüşünü bekleyeceğiz.“Sen de benim gibi zorlukları ve mücadeleyi sevdin CÜNEYD. Bu zoru da kolaylıkla başaracağından ve geçmişte bırakacağından eminim. Tüm kalbimle sevgili öğrencim, çalışma arkadaşım ve dostum CÜNEYD’in bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum!”

İnternet Servis Sağlayıcıların, Wi-Fi’lerin Logları Polis İçin Saklamalarını Öngören Kanun Tasarısı!

Amerika’da cumhuriyetçi politikacılar, tüm internet servis sağlayıcıların ve milyonlarca Wi-Fi erişim noktası işleticilerinin, otellerin, kahve dükkanlarının, küçük-büyük işletmelerin, kütüphanelerin, okulların, üniversitelerin, devlet kurumlarının, Voice over IP servislerinin, uçaklardaki Aircell’lerin ve ev kullanıcılarının dahi polis soruşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, kullanıcı hakkındaki kayıtları 2 yıl saklamalarını öngören bir yasa tasarısı hazırladı.İnternetin iletişim anlamında sonsuz olumlu faydalar sunduğuna dikkat çeken cumhuriyetçiler, internetin sınırsız doğasının bireylere sunduğu anonimliğin, suçlulara kapı açtığını, çocukları internette karşılaşabilecekleri zararlardan korumak için yerel, eyalet, federal ve aile seviyesinde işbrliğinin kaçınılmaz olduğunu belirtmişlerdir. “İnternet Güvenliği Yasa” Tasarısı adlı Tasarı ile öngörülen tedbirlerle kolluk kuvvetlerinin suçluların önünde olacaklarını ifade edilmiştir.

Google (GOOG), Youtube’a Yüklenen Bir Video Yüzünden İtalya’da Dava Edildi!

Davaya bakan İtalyan mahkemesi, Google’ın (GOOG) host ettiği, ancak kullanıcılar tarafından yüklenen video içeriği dolayısıyla sorumlu tutulabileceği davayı görmeye başladı.
Davanın esasını dört İtalyan gençin down sendromlu bir çocukla alay ettiklerini gösteren bir video oluşturmaktadır. Video’da ayrıca “Vivi Down” olarak adlandırılan Down Sendromluları destekleyen küçük bir gruba yönelik iddialarda söz konusudur. Video iki aydır Youtube’da yer almaktadır.Savcılar, 5 Google yöneticisini, bu videoda İtalyan özel hayatın gizliliği yasalarının ihlali ve Vivi Down’a yönelik hakarete iştirakten suçlamaktadır.
Davanın özünde iki temel soru yer almaktadır: Google gibi siteler, host ettikleri içerikten sorumlu tutulabilecekler midir Ve bu tür internette yaşayan yeni ekonomi şirketleri, yerleşik olmadıkları ülkelerin hukukuna tabi olacak mıdır?Türkiye’de 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamında öngörülen “katalog suçlara” aykırılık halinde bilindiği üzere ilgili web sitesi erişime kapatılmaktadır. İtalya’daki mahkemelerin kendi iç hukuklarına aykırılık teşkil eden bu davada verecekleri kararın ne şekilde olacağı merakla beklenmektedir.

Avrupa’nın Stratejiye İhtiyacı Var- “Vatandaş’ın Veri Koruması Mercek Altında”

Avrupa Birliği kurumlarından biri olan ENISA (Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Kurumu), Avrupa e-Kimlik kartlarının güvenlik özelliklerine ilişkin olarak kendi Görüş Bildirisini açıkladı. Bildiri öncelikle Avrupa çapında, e-Kimlik kartlarındaki mahremiyet unsuruna ilişkin büyük farklılıklara dikkat çekiyor. E-Kimlik kartları halihazırda büyük ölçüde vergi beyannameleri ve diğer e-devlet hizmetlerinde kullanılmaktadır, fakat uygulamalar özel sektörü de kapsamaktadır. Tam da bu noktada Avrupa da kartlarda depolanan özel bilgilerin nasıl korunacağına ilişkin koordine bir strateji mevcut değildir. ENISA’nın bu bildirisi Avrupa e-Kimlik kartlarındaki mahremiyet dayanağı için bir basamak oluşturmaktadır.Bugün Avrupa çapında 10 ulusal e-Kimlik kartı projesi kullanılmaktadır ve 13’ten fazla proje de hazırlık aşamasındadır. Gerek kamu gerek özel sektördeki e-kimlik kartı üzerinden gerçekleştirilen tüm uygulamalarda, bu kartlar kişisel bilgilere bir geçit sağlamaktadır. Bu da beraberinde mahremiyet sorularını getirmektedir.
ENISA Bildirisi sadece ulusal seviyede geliştirlen, uygulanan ve test edilen mahremiyet özelliklerine işaret etmektedir. Mahremiyet konusunda Avrupa seviyesinde koordine bir strateji olmadığına atıf yapan Bildiri, bunun özellikle sınır ötesi karşılık bakımından önemli bir engel oluşturduğuna ve e-kimlik kartlarının günlük kullanım bakımından tercih edilmesinde büyük güçlük yarattığına dikkat çekmektedir. Bildiri, mevcut ve planlanan Avrupa e-Kimlik kartı spesifikasyonlarında mahremiyet artırıcı teknolojilerin (PETs) ne şekilde uygulanması gerektiğini ana hatlarıyla belirtmektedir. Bildiri ayrıca, ulusal e-kimlik kartı projelerinin kullanımından kaynaklanan, kişisel mahremiyete yönelik 14 riski detaylı olarak analiz etmektedir. Bu riskleri azaltacak ve risklerle mücadelede kullanılabilecek 8 pratik tekniğe de Bildiri de yer verilmektedir.