E- Faturalama 2008- Kaydileştirme Yolu

E-Faturalama Avrupa Birliği’nin yeniden gündeminde. Kağıt tabanlı faturalamadan elektronik faturalamaya dönüşüm kamu ve özel sektör tarafından geniş ölçüde benimsenmiştir. Bu konuda internet teknolojilerinin yaygın olarak kullanımı ve Tek Euro Ödeme Alanı’nın lanse edilmesi itici güç olmuştur.
Ancak Avrupa kıtası çapında yaygınlaştırılmış bir elektronik faturalama ortamının ortaya çıkışı, potansiyel çözümlerin belirlenmesi ve sorunlara net bir bakış açısıyla yaklaşımın başlatılması gibi, çok sayıda farklı paydaşın yoğun çabasını gerektirmektedir.2006 yılında Avrupa Bankacılık Birliği (EBA) e-faturalama konusunda bir çalışma grubu kurmuş ve e-faturalamanın sunduğu fırsatları araştırmaya başlamıştır. Grup, mevcut e-faturalama pazarına ilişkin bir görüş oluşturmak ve Avrupa çapında e-faturalama için söz konusu olabilecek isterleri, olanakları ve güçlükleri belirlemek amacıyla çok sayıda uzmanla ve uygulayıcıyla istişare etmiştir.
Grubun 2006-2007 yıllarında tamamladığı çalışmayı, EBA Board’u “e-Faturalama 2008”[1] adını taşıyan referans bir rehber olarak lanse etmiştir. Bu çalışma EBA’da oluşturulan bir takım ile Innopay adlı danışmanlık şirketi tarafından birlikte hazırlanmıştır. Rapor e-faturalama konusunda kapsamlı bir analiz ve Pazar tanımlaması içermektedir. E-Faturalama 2008 başlıca iki amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir: e-faturalama konusunda kısa ve öz güncel bilgiler vermek ve bu bulgular ve değerlendirmeler ışığında gelecek için, ortaklar arasında yapılacak tartışmalar bakımından bir temel ortaya koymaktır.
2008 yılı boyunca EBA üye devletlerin Avrupa çapında e-faturalama çözümlerine katılmalarını sağlayacak çözümler bulmaya devam etmiştir.
[1] Rapora erişmek için: http://www.abe-eba.eu/Repository.aspx?ID=54942e07-ad65-4dc4-920e-09c7cce51497.

0 yorum: