Yayın Listesi

Kitaplar:

1.    Müddeabihin Temliki, İstanbul 1994, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
2.    Uluslararası Ekonomik Tahkimde Çok Taraflı Tahkim Sorunu (İstanbul 1999)
3.    Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkim Tüzüğü Uygulaması, (Ankara 1999)
4.    İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve Dijital İmza, (Ankara 2002)
5.    Adli Bilişim (Computer Forensic), Ankara 2004
6.    e-Fatura ve Şirketlerin Dijital Mali Denetimi, Ankara 2006
7.    Bilişimde Biyometrik Yöntemler, Ankara 2006 (Murat Lostar ile ortak kitap)
8.    Güven Duyulan Marka (Trustmark), Ankara 2008 (Erdem Akyazılı ile ortak kitap)
9.    Elektronik Sağlık Kayıtları ve Özel Hayatın Gizliliği, İstanbul 2009 (Mahir Ülgü ve Cüneyd Er ile ortak kitap)
10.    Cyber Law Turkey, (Emre Bayamlıoğlu ile ortak Kitap), Kasım 2009
11.    Dijital Şirket, İstanbul, Ekim 2011
12.    Haksız Rekabet Yasası Çerçevesinde Fikri Mülkiyet Haklarına Uyumun Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Sağlayacağı Avantajlar, Beyaz Kitap, İstanbul, Haziran 2012.


Makale, Tebliğ, Online Yayınlar:

1.    Haziran 1997, "Ödünç Annelik Sözleşmesi (Der Leihmutterschaftsvertrag)", Argumentum, Aylık Hukuk Dergisi, Nisan, Mayıs, Haziran 1997, Yıl. 7, S. 52, s. 306-314.
2.    Şubat 2002, " İmzalıyorum, O Halde Varım! Dijital İmza, Dijital İmza Hakkındaki Yasal Düzenlemeler, Dijital İmzalı Elektronik Belgelerin Hukuki Değeri ",Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2000/2, s. 503-556.
3.    Mayıs 2002, "Elektronik Ödeme Araçları, Elektronik Paranın Merkez Bankasının Para Politikası ve Kara Para Aklama Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2001, İzmir 2002, s. 219-279.
4.    "Uluslararası Tahkim Hukukunun Güncel Sorunları, Hakem Yargılamasında Uygulanacak Yargılama Hukuku, Esasa Uygulanacak Hukuk ve Kamu Düzeni ", Prof. Dr. Sahir Erman'a Armağan, İstanbul 1999, s. 465-517.
5.    " Şekil ve Dijital İmza ", Elektronikteki Gelişmeler ve Hukuk, Noterlik Hukuku Sempozyumu, Ankara 2001, s. 53-157.
6.    "İlk Görünüş İspatı (prima facie beweis)", Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan, İzmir 2001, s. 231-251.
7.     "Genel Olarak Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ve Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi Bakımından Önemi", Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel'e Armağan, İzmir 2001, s. 253-265.
8.     "Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu'nun ( ETKK ) "ELEKTRONİK VERİ, ELEKTRONİK SÖZLEŞME VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU TASARISI TASLAĞI "'na Yönelik Farklı Yaklaşımlar", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2002, s. 165-196.
9.     "Hakem Mahkemesinin Kendi Yetkisi Hakkında Karar Verme Yetkisi (Kompetenz-Kompetenz)", Prof. Dr.İrfan Baştuğ Armağanı, Ankara 2002.
10.    Aralık 2002, "E-İmza", İnet-tr Konferansı, 19-21.12.2002.
11.    "İnternette Eser Sahipliği Hukuku Sorununa Getirilen Teknik Çözümler: STEGANOGRAFİ (Data Hiding; Veri Gizleme) ve DIGITAL WATERMARKING (Dijital İşaretleme)", Prof. Dr. Baki Kuru'ya Armağan, Ankara 2004, s. 179-205.
12.     "E-Sözleşme Bağlamında Dijital İmza ve ETKK Yasa Taslağı Açısından Türkiye'de Durum", İnternet ve Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s. 49-64.
13.     25-31.12.2002, "Elektronik İmza Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi", http://www.turk.internet.com.
14.    Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Süreci, Görüşler ve Düşünceler, Güncel Hukuk (Dergi), S. 1, Ocak 2004, s. 24.

15.    11.11.2004, TUGİAD, E-İmza Kanununun Değerlendirilmesi.
16.    9.2.2004, (E-imza Kanunu Eksikliklerle Dolu) http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=9276
17.    Mart 2004, Elektronik Değil Dijital İmza Yasası, E-Devlet, BT Haber, Mart 2004.
18.    Leyla Keser Berber/Mete Varas, Bilişim Şurası 2004 için E-imza ile ilgili rapor, http://bthukuku.bilgi.edu.tr/tr/03_yayinlar/raporlar.asp.
19.    Adli Bilişim (Makale, Güncel Hukuk Dergisi Haziran 2004).
20.    Nisan 2004, İnternet Hukuku Sürekli Değişen Canlı Bir Konu (Gün Işığı Hukuk Dergisi Röpörtaj, Nisan 2004 Sayısı)
21.    BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ HUKUKU GÜNDEMİ 2003-2004 BROŞÜR BSA (Microsoft)/Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Noktası Bilişim Hizmetlerinin katkılarıyla).
22.    Kadir Has Bilişim Hukuku Sempozyumu Tebliğ, e-İmza Yasası ve İkincil Düzenlemeleri, 28-29 Mayıs 2004 (http://mediaex.bilgi.edu.tr/?id=%209653&r=5%2F31%2F2004+3%3A18%3A04+PM).
23.    Adli Bilişim BROŞÜR, Temmuz 2004 BT Hukuku Merkezi/ İstanbul Emniyet Müdürlüğü/Türkiye İhracatçılar Meclisi Ticaret Noktası/BSA.
24.    15.7.2004 E-imza&E-Türkiye Konferansı Etap Altınel Oteli Ankara (Tebliğ: E-İmza Yönetmelik Çalışmaları Hukuk Çalışma Gurubu Raporu. Leyla Keser Berber), (http://www.telekom-dunyasi.com/arsiv2004.htm).
25.    4.9.2004 CEBİT Bilişim Eurasia, E-imza ve e-Noterlik.
26.    24 EYLÜL 2004, Grand Cevahir Otel, Smart Valley Technologies, Training&Consulting. E-İmza Yasası, Sertifikasyon ve Uygulaması.
27.    Mart 2004, BT haber, e-DEVLET, E-imza çıktı, ya sonra?? Elektronik değil, dijital imza yasası.
28.    10.4.2004, Dünya’da Teknoparklara İlişkin Yaklaşımlar, Teknopark Yasası ve Beklentiler (özel rapor)
29.    8-10 EKİM 2004 AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA E-NOTERLİK KONFERANSI. ERZURUM. TEBLİĞ. NOTERLİK HUKUKU VE BİLİŞİM.
30.    3.12.2003 DÜNYA BANKASI ENSTİTÜSÜ İYİ YÖNETİŞİM İÇİN YARGI REFORMU TOPLANTISI, ADR ve Türkiye
31.    9.12.2004 TURK INTERNET.COM, “E-imza yönetmelikleri yeni yılda çıkacak”.
32.    26.1.2005 TURK.INTERNET:COM, E-İmza’nın 2004’ü ve Geleceği (Özel makale)
33.    31 Ocak- 4 Şubat 2005 Akademik Bilişim 2005 Gaziantep, (31 Ocak 2005, Gaziantep Sanayi Odası, İhracatımızı E-Teknolojileri Kullanarak Nasıl Artırabiliriz, E-Ticaretin Hukuki Boyutu.
34.    25.12.2005 İSTANBUL BAROSU BİLİŞİM TOPLANTILARI III, Kadir Has Üniversitesi, E-İMZA UYGULAMALARI VE YENİ DÜZENLEMELER, Tebliğ (Telekomünikasyon Kurumunun e-imza’daki Rolü ve Regülasyon İlkeleri)
35.    A new regulation field for the telecommunication board: e-signature; http://www.virtuallawjournal.net/?nodeid=29&lang=en
36.    30.3.2005 e-Kütüphane Konferansı, Hiperteks, mobil bilgi ve hukukları.
37.    22.4.2005, Röportaj: Tahkim’de Medyanın Kabahati Var, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12594.
38.    25.4.2005, Röportaj: Brezilya’da Mobil Mahkeme Var, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12595.
39.    26.4.2005, Röportaj: E-fatura ve e-ticari defter iş Planında, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12596.
40.    28.4.2005 12:00 Hyatt Regency, Sacısexpo, Tebliğ: e-imza
41.    28.4.2005, Makale, Kontörlü Hatlar, Elektronik Para ve Mobil Operatör, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12629.
42.    3.5.2005, Bilgi Ekonomisi İçin Teknoloji İnkübatörleri Çalıştayı, Ankara.
43.    19-20.5.2005, Adli Bilişim Çalıştayı İzmir, Hukuki Açıdan Adli Bilişim)
44.    21.5.2005 Elektronik Para Kontörle Geliyor, http://www.sabah.com.tr/cp/gnc110-20050521-101.html. (sabah gazetesi röportaj)
45.    Türkiye’de e-imza&e-ticaretin önündeki engeller, http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12864. 31.5.2005.
46.    1.6.2005, Türkiye’de e-imza&e-ticaretin önündeki engeller, http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=12866. 1.6.2005
47.    2.8.2005, E-İmza’da Merak Edilenler, http://www.tele.com.tr/blog_commentohaber.asp?blog_id=1136&telekom=Elektronik%20imzada%20merak%20edilenler
48.    http://www.e-imza.gen.tr/index.php?Page=Soylesi&SoylesiNo=20, Türkiye e-imza ile güvenli e-ticaretin ve bundan sonraki benzer diğer uygulamaların önünü açmıştır.
49.    20 Ekim 2005 Sayıştay toplantısı, Rapor: E-devlet projelerinin denetimi
50.    28 Ekim 2005, OECD&DPT toplantı. Sunum: E-devlet
51.    16 Kasım 2005 COMPOTEK 2005 İzmir, E-İmza Paneli, e-imzanın 2005’i
52.    6 Aralık 2005 Akbank, Kurum İçi Bilgilendirme, Sunum: e-İmza
53.    10 Aralık 2005, e-Türkiye+, Türkiyeyi internete taşımak, X. Türkiye’de İnternet konferansı, e-imza paneli, tebliğ: e-imza uygulamasına ilişkin bazı sorunlar
54.    13 Aralık 2005, Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi,  Elektronikteki Gelişmeler, Kurum içi eğitim
55.    16 Aralık 2006 IP Forum, Ankara, Türkiye’de DRM’e ilişkin olarak yapılan çalışmalar
56.    Parmak İzi İkinci Defa Geçiş İzni vermedi, http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=14413.
57.    Bilişim Teknolojisi Hukukuna 2005 Yılının Getirdikleri, 1-5. 28-30 Aralık 2005, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=14469.
58.    12 Ocak 2006, Almanya, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi (Frankfurt) Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans Programı Bilgilendirme Dersi: Türk Hukukunda Elektronikle İlgili Gelişmeler
59.    15.1.2006, Röportaj, Hürriyet Gazetesi, Güvenlik mi yoksa Hak İhlali mi?, http://mediaex.bilgi.edu.tr/?id=%2013220&r=1%2F17%2F2006+3%3A58%3A39+PM.
60.    21 Ocak 2006, Mersin, Bilişim Teknolojisi Hukuku ve e-Noterlik Sempozyumu, e-Dönüşüm ve Noterlik
61.    23 Mart 2006, e-imza ve Adi senetler-1 http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=15107
62.    24 Mart 2006, e-imza ve adi senetler-2
http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=15108.
63.    5 Mayıs, AB Komisyonu ELDOC projesi Türkiye Raporu.
64.    5 Haziran 2006, BT Haber Bilgi Güvenliği Forumu, Ceylan Hotel, Tebliğ: Bilgi Güvenliği konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemeler
65.    19.6.2006, İnternet Bankacılığında Güvenli e-İmzaya Geçiş Zorunluluğu, http://www.e-imza.gen.tr/index.php?Page=Makaleler19.6.2006, İnternet Bankacılığında Güvenli Elektronik İmzaya Geçiş Zorunluluğu, http://www.e-imza.gen.tr/templates/resimler/File/makaleler/Internet_Bankaciliginda_Guvenli_Eimzaya_Gecis_LKeser.pdf
66.    4 Ekim -28 Eylül Aktüel Dergisi, Sayı: 64, “Bankalar Sorumsuz Değil”, s. 56.
67.    6-9 Kasım 2007, Adli Bilişim Uzmanı Kimdir (Who is an legal computer forensic expert) (Makale); http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=16728.
68.    23 Kasım 2006, AB Komisyonu için hazırlanan e-Documents Turkiye Raporu
69.    25 Aralık 2006, TRT Radyosu Röportaj, Bilişim Suçları
70.    19 Ocak 2007, İnternet Kurulu yeniden yapılandırma modeli
71.    23 Ocak 2007, Vatan Gazetesi Röportaj, İnternet ve telif hakları
72.    Ocak 2007, Görüş Yazısı: Şair Şifresiyle Öldü, http://www.bthaber.com/aramasonuc.phtml?page=1
73.    2.2.2007, Dijital Saklama (Digital escow) ve Uyuşmazlıklar, http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17403.
74.    4-10 Şubat 2007, e-Devlet’in e-‘si Alarm Veriyor, s. 64-65; Bankaların Teknolojisi Korsana Karşı, s. 61-63.
75.    5-7 Şubat 2007, e-Ticaret ve e-Kontrat, e-İmza, Adalet ve Bilişim Teknelojileri Sempozyumu, İstanbul
76.    7.2.2007, PayPal Online Uyuşmazlık Çözüm Prosedürü, http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17405.
77.    8.2.2007, Alıcı Şikayet Kuralları Prosedürü, http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=17406.
78.    9-10 Şubat 2007, Konferans: Bilişim Suçları Yasa Tasarısı: Kurumsal Hazırlık İhtiyaçları ve Kazançlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, e-Yaşam, İnternet Bankacılığı ve Yargıtay 11. HD’nin 11.6.2006 tarihli kararının Değerlendirilmesi.
79.    23 Şubat 2007, İstanbul,  7. Telekomünikasyon Arenası Konferansı, e-Yaşam, e-Devlet ve Evrensel Hizmet
80.    6-7  Mart 2007, Ankara, TSE-TBD Bilgi Güvenliği ve Yazılım Kalitesi Sempozyumu, Bilgi Güvenliği Bakımından Yasal Mevzuatımızın Değerlendirilmesi
81.    Mart 2007, Turkishtime, Röportaj: AB /. Çerçeve programının değerlendirilmesi, s. 154-157.
82.    (22-28 Mart 2007) Aktüel Dergisi, Röportaj: Adli Bilişim.
83.    19 Mart 2007, İZ TV, Bilişim Teknolojileri ve Hukuk: Bilişim Suçları Yasa Tasarıları
84.    9 Nisan 2007, Yıldız Teknik Üniversitesi Atatütkçü Düşünce Kulübü, e-Para ve Teknik Devlet Konferansı. Tebliğ: e-para ve e-devlet uygulamaları
85.    9 Nisan 2007, AB Komisyonu için hazırlanan eID Management Raporu .
86.    16 Nisan 2007, Küçük Prens Okulları İnternet Haftası Etkinlikleri: “e-Yaşam”
87.    17 Nisan 2007, Eyüboğlu Koleji İnternet Haftası Etkinlikleri: “İnternette Güvenlik”
88.    26 Nisan 2007, İstanbul Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü: “e-İmza ve KOSGEB teşvik  uygulaması”
89.    10-11 Mayıs 2007, International Law and Trade Conference. Tebliğ: e-Government Turkey.
90.      24 Mayıs 2007, Açık Radyo, 5651 sayılı Kanunun değerlendirilmesi
91.    31 Mayıs 2007, Açık Radyo, Bilgi Çağının Hukuku
92.    7 Haziran 2007, Açık Radyo, Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Yaşama Etkileri
93.    20 Haziran 2007, Teknoloji TV, 5651 Sayılı Yeni İnternet ve Bilişim Suçları Yasasının Değerlendirilmesi
94.    16 Temmuz 2007, AB Komisyonu için hazırlanan e-Procurement Türkiye Raporu
95.    30 Temmuz-4 Ağustos 2007, Adli Bilişim Kursu, İzmir, Tebliğ: Adli Bilişimdeki Güncel Trendler
96.    10-11 Eylül 2007, e-Invoicing&e-Billing, European EXPP Summit 2007, London, “e-Invoice as an e-Government Project in Turkey”.
97.    6-7 Aralık 2007, Genç Kadınlar Siyasete Hazır” Konferansı, The Marmara Oteli İstanbul, “Siyasal Katılım Süreçlerine Bilişim Teknolojilerinin Etkileri”
98.    7 Ocak 2008, İstanbul, Garanti Bankası Eğitim: Mobil İmza ve Spesifik Banka Sözleşmelerinde Kullanımı
99.    8-11 Ocak 2008, Hukuk Kurultayı Ankara, Bilişim Hukukunda Delillerin Toplanması
100.    19-23 Mart 2008, Sağlık Yönetimi Kongresi, Antalya, Sağlık Bilişimi Hukuku,
101.    26-29 Mart 2008, e-Sağlık ÇALIŞTAY, Kızılcahamam, e-Yaşam, e-İmza, Kayıtlı Elektronik Posta, Güven Duyulan Marka (Sağlıkta Trustmark)
102.     Güvenli İnternet, Küçük Prens Okulları İnternet Haftası, 15 Nisan 2008.
103.    E-Sağlıkta Güvenlik: Dijital Kimlik Denetimi ve Elektronik İmza, Sağlık Alanında Etik ve Hukuk, Uluslararası Sempozyum, 17-19 Nisan 2008, s. 147-190.
104.    Kurumlar Big Brother Olabilir mi?,  http://www.beyazsapka.org/yazar_makaleler.aspx?id=30.
105.    Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Elektronik Fatura,  http://www.beyazsapka.org/yazar_makaleler.aspx?id=30.
106.    Trustmark, http://www.beyazsapka.org/yazar_makaleler.aspx?id=30.
107.    E-Sağlık Verilerimizi Kim Tutsun: Google mı? Sağlık Bakanlığı mı? Yoksa?,  http://www.beyazsapka.org/yazar_makaleler.aspx?id=30.
108.    26 Haziran 2008, Amaç Devleti Şeffaf Hale Getirmek, (Nilgün Başalp&Leyla Keser Berber), http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=885222&Date=26.06.2008&CategoryID=99 (Röportaj).
109.    9 Temmuz 2008, CMK md. 134 ve Adli Bilişim, Panel: Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma, Düzenleyen: Ankara Barosu, Ankara.
110.    Adli Bilişimdeki Güncel Yasal Gelişmeler, Prof.Dr. Uğur Alacakaptan’a Armağan, Haziran 2008, C. II, s. 413 vd. 
111.    29-30 Temmuz 2008, Kişisel Sağlık Kayıtlarında Mahremiyet, Sağlık bakanlığı Sağlık-Net Entegrasyon Eğitimi.
112.    Ağustos 2008, 5651 Sayılı Kanun ve Filtrelemeye İlişkin Yükümlülüklerin kapsamı, Beyaz Şapka Bilgi Güvenliği Dergisi.
113.    9 Ağustos 2008, A Draft Law to Protect Personal Data hits the Agenda with debates, Interview, http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=111788.
114.    25-27 Ağustos 2008, Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyeti Çalıştayı (Sağlık Bakanlığı), Kızılcahamam, Kişisel Verilerin Güvenliği ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliğine İlişkin Değerlendirmeler (Rapor)
115.    Eylül 2008, e-İhale Projesinin Türkiye’de Gerçekleştirilmesini Gerektiren İtici Güçler, (Makale), Güncel Mevzuat Dergisi, Yıl. 3, S. 33, s. 13-16 (Volkan Sırabaşı ile ortak makale).
116.    9-10 Ekim 2008, Ankara, Yargıtay Bilişim Hukuku Konferansı, Adli Bilişimle İlgili Olarak AB ve ABD’deki Yasal Düzenlemeler ve Kişisel Verilerin Korunması (Tebliğ). (Bilişim Hukuku, s. 19-53).
117.    5-9 Kasım 2008, Side/Antalya, 3. E-Sağlık Kongresi, e-Sağlıkta Güvenlik ve Mahremiyet Stratejileri (Murat Lostar ile ortak Tebliğ).
118.    21 Aralık 2008, TBD 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, İnternet Yönetişiminde İnsan Hakları Paneli, “5651 Sayılı Kanun, Erişimin Engellenmesi ve Genel Değerlendirme”
119.    21 Aralık 2008, TBD 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, Ankara, e-Noter Paneli, Yeni Yasal Düzenlemeler ve Noterlik Mesleği.
120.    14 Aralık 2008, İstanbul, Röportaj, Posta Gazetesi, İnternette Güvenlik ve Bilişim Teknolojileri ve Hukukuna ilişkin değerlendirmeler.
121.    16-17 Aralık 2008, Ankara, Avrupa Birliği Perspektifinden TTK tasarısının Sermaye Piyasalarına Etkileri, Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Bilişime İlişkin Hükümler, (Yasin Beceni/Tuğrul Sevim ile ortak tebliğ).
122.    25-27 Aralık 2008, Ankara, 3. Uluslararası Katılımlı Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Kişisel Verilerin Korunması Paneli, Oturum Başkanı, Tebliğ: Veri korumasına ilişkin güncel gelişmeler.
123.    28.12.2008, e-Kapının Arkasında Ne Var?, http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/23502/e-kapinin-arkasinda-ne-var.
124.    10 Şubat 2009, 2009’da Adli Bilişim Konferansı, Organizatör/Moderatör.
125.    12 Şubat 2009, Röportaj: Maillerinizi Kimler Okuyor, Kimler Sansürlüyor Sizi, http://www.yeniaktuel.com.tr/top102-2,89@2100.html.
126.    Ocak/Şubat/Mart 2009, Avrupa’dan Bir Haber ve Çevreci Bilişim Teknolojisi Hukuku Konsepti, Ankara Barosu Bilişim ve Hukuk Dergisi, Sayı. 10, Yıl. 2009/1, s. 12-14.
127.    11 Mayıs 2009, Röportaj: Hastaların Efendisi Kim?, http://www.ntvmsnbc.com/id/24964808/.
128.    6-11 Haziran 2009, Adli Bilişim Kursu, Adli Bilişim&Temel Hak ve Özgürlükler İlişkisi: Eğitim Materyali
129.    4 Ağustos 2009, İnternet Bankacılığında Banka ve Müşterinin Sorumluluğu, http://www.beyazsapka.org/makaleler/internet-bankaciliginda-banka-ve-musterinin-sorumlulugu.
130.    29 Eylül 2009, Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulama Kodları Işığında Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması, http://www.beyazsapka.org/makaleler/uluslararasi-standartlar-ve-iyi-uygulama-kodlari-isiginda-kisisel-verilerin-korunmasi-ve-k
131.    8.10.2009, Başbakanlık e-devlet Danışma Grubu Başkanı Ramazan Altınok; e-devlet ve bilgi toplumu kanunu tasarısı taslağının değerlendirilmesi,
132.    12.10.2009, Başbakanlık e-devlet danışma grubu Cengiz Tanrıkulu,
133.    13.10.2009; Turkey in a Global Law Context: La and Legal Information, International Association of Law Libraries, 28th annual course of International Law Librarianship, IALL 2009, e-Transformation Turkey Project, Chairman.
134.    23-24 Ekim 2009, Bilişim Adası Çalıştayı, Kıbrıs, Hukuksal Mevzuat Bölümü, Bilişim Hukuku Açısından Yapılması Gerekenler, Görüş ve Öneriler.
135.    29 Ekim 2009, Röportaj: Bilişim Suçları: Özel Bir Yasaya İhtiyaç Var, Yeni Asır Gazetesi, http://www.yeniasir.com.tr/Sarmasik/2009/10/29/ozel_bir_yasaya_ihtiyac_var.
136.    1 Kasım 2009, Erzincan, Erzincan Üniversitesi ile Yapılacak İşbirliği Protokolünün hazırlanması
137.    14 Kasım 2009, Antalya, VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi, Seyahatte Sağlık Bilişimi&Tele-sağlık, 12-15 Kasım, Mahir Ülgü ile Ortak Tebliğ, Kişisel Sağlık Verileri ve Mahremiyet.
138.    E-Sözleşme, e-Ticaret ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Yer Alan Bilişimle İlgili Hükümler, 4 aralık 2009, İzmir
139.    Cloud Computing ve Ortaya Çıkardığı Hukuksal Sorunların Analizi, 12-13 Aralık 2009, İstSec Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Silahtarağa Kampusu.
140.    Registered e-Mail and e-Invoicing in Turkey, Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Volume 6, 2009.
141.    12.02.2010, Teknoloji Bilgilendirme Platformu Toplantısı, İzmir, Yargı Kararları ve Teknoloji.
142.    Şubat 2010/03.23, Digital Age, Bilişim Teknolojileri ve İnternet Hukuku: 2000-2010, s. 96-97.
143.    22.2.2010, e-Dijital Şirketleri Hayata Geçirecek Hükümler Seçim Sonrasına Kaldı, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=26631.
144.    23.2.2010, Hiçbir STK Çıkıp Ticaret Kanununa Dair Görüşlerimiz Şunlardır Demedi, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=26632.

145.    1.3.2010, e-Skills Week, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de E-Devlet, e-Dönüşüm Çalışmaları ve Dijital Geleceğe Etkileri Paneli, Dijital Çağın yeni meslekleri.

146.    21.3.2010, e-devletle memur işsiz mi kalacak?, http://www.ntvmsnbc.com/id/25072060/

147.    Telekom dünyası röportaj

148.    14.4.2010 Küçük Prens Okulları İnternet Haftası Etkinlikleri, Kişisel Verilerin Korunması

149.    18.4.2010, Creative Commons Salon İstanbul Etkinliği, Bilgi Üniversitesi, Mahkeme Salonu

150.    28.4.2010, 27565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/280 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü kuruldu.

151.    29.4.2010/2.5.2010 Kıbrıs Bilişim Adası Toplantıları, DAÜ Kariyer Günleri, Bilişim Hukuku, Türkiye ve KKTC’deki Durum

152.    4.5.2010 Okan Üniversitesi Kariyer Günleri, Dünyada ve Türkiye’de Bilişim Teknoloji Hukukuna İlişkin Gelişmeler ve Bilişim Teknolojisi Hukukçusu Kimdir?

153.    6-7 Mayıs 2010, Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Çalıştayı, Ankara

154.    14 Mayıs 2010, Bilişim Hukukunun 10 Yılı” Konferansı, Erzincan, Mobil İmza ve Trusted Service Provider Konsepti

155.    16 Mayıs 2010 tarihli 27583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü faaliyete geçti.


156.    Mayıs 2010, Banka Hesaplarınız Ne Kadar Güvende (Makale), ICT Media, s. 67-70.

157.    SABİYAP, Türkiye’nin İlk Sağlık Bilişimi ve Teknolojisi Dergisi, Kişisel Sağlık Verilerinin Elektronik İletişim Yöntemleriyle İletimi, Standartları ve Çözüm yolları, Ocak/Şubat/Mart 2010, Sayı 5, s. 14-18.

158.    Haziran 2010 (10/03.27), Kayıttasınız (Görüş Yazısı), Digitalage, s. 19-28.

159.    15 Haziran 2010, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı.

160.    19 Temmuz 2010, 5651 Sayılı Kanunun Teknik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=28665.

161.    Ağustos 2010, 5651 Sayılı Kanunun Teknik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, TÜSİAD GÖRÜŞ DERGİSİ, S. 63, s. 74-77 (Mehmet Bedii Kaya ile ortak makale).

162.    17 Ağustos 2010, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Açısından Önem Taşıyan Noktalar (ISO 27799),  http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29045; http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=29046.

163.    17 Ağustos 2010, Fişleme Tarih Olacak, (Görüş Yazısı), Sabah Gazetesi, http://www.sabah.com.tr/Gundem/2010/08/17/fisleme_tarih_olacak.

164.    20-24 Ekim 2010, SAYED 2010, 3. Ulusal Sağlık Kurultayı, Antalya, 22 Ekim 2010 tarihli Panel, Bilişim ve e-Sağlık

165.    28 Ekim-31 Aralık 2010, İnternet Kurulu olarak 5651 Sayılı Kanuna ilişkin değişiklik önerisinin hazırlanması

166.    2-3 Kasım 2010, Yeni Dijital Düzen ve Hukuka Yansımaları Konferansı, ITECH LAW, CyberSpaceCamp Konferansı, 1. Tebliğ: e-imza ve e-faturanın hukuki niteliği; 2. Tebliğ: Cloud Computing ve Adli Bilişim.

167.    13 Aralık 2010, FSEK'de Değişikliğe Yönelik Kanun Tasarısının Ek4.Maddesi ile İlgili Teknik ve Hukuki Değerlendirme – 1, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=30547.
168.    16 Aralık-30 Aralık 2010, 5651 Sayılı Kanuna İlişkin Revizyon Önerileri, İnternet Kurulu, Bilişim Hukuku Çalışma Grubu Raporu.
169.    29 Aralık 2010, BTK Veri Gizliliği Yönetmeliği Değerlendirme Raporu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Raporu.
170.    7 Ocak 2011, Online Yayıncılık Çalıştayı, Kuştepe AKO.
171.    8 Şubat 2011, Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ilişkin Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Görüşü.
172.    17 Şubat 2011- 1 Temmuz 2011, Türk Ticaret Kanunu Bilişimle İlgili İkincil Mevzuatın Hazırlanması.
8 Mart 2011, Vergi Konularına Çok Yönlü Bakış Konferansı, KPMG, The Impact of the Commercial Law and the Code of Obligations on the Firms operating in Turkey, Tebliğ: Türk Ticaret Kanununda Yer alan Bilişimle İlgili Hükümlerin Ticari Yaşama Etkisi.
173.    15 Mart 2011, İnternet Alan Adları ile İlgili Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Tebliğ Taslağı’na Enstitünün Görüş Raporu.
174.    18 Mart 2011, Bilişim Hukukunun Genel Esasları, Pfizer Bilgilendirme Toplantısı.
175.    31 Mart 2011, Siber Güvenliğin Hukuki Boyutu, Milli Güvenlik Akademisi, Ankara.
176.    1 Nisan 2011, ISMMMO Akademi, Adli Muhasebe&Adli Bilişim Eğitimi.
177.    11 Nisan 2011, İnternetin Güvenli Kullanımı, İnternet Haftası Etkinlikleri, Küçük Prens Okulları.
178.    10 Mayıs 2011, eApostille Projesi başlatıldı La Haye Konvansiyonu ile birlikte.
179.    13-14 Mayıs 2011, Sağlık Bilişim Zirvesi, Tebliğ: AB Uyum Sürecinde Sağlık Bilgi Güvenliği.
180.    25 Mayıs 2011, İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Çalışma Gurubu Toplantısı, İnternet Kurulu, Bilişim Hukuku Çalışma Grubu&Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü.
181.    3-4 Haziran 2011, ISTSEC, Tebliğ: BTK’nın Kayıtlı e-posta Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi.
182.    9 Haziran 2011, BTK KEP ile ilgili yönetmeliğin değerlendirilmesi çalıştayı, Ankara.
183.    10 Haziran 2011, II. Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı, Tebliğ: BT Denetimi ve Veri Koruması.
184.    18-19 Haziran 2011, FU Akademi Eğitimi, Özel Hukuk İlişkilerinde Bilişim Teknolojilerinin Rolü
185.    23 Haziran 2011, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ve Hukuki Sonuçları, http://www.yenimedyaduzeni.com/kayitli-elektronik-posta-sistemi-ve-hukuki-sonuclari/.
186.    25 Haziran 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi Borçlar ve Ticaret Hukuku Sertifika Programı, TTK Bilişimle İlgili Hükümler.
187.    1-31 Temmuz 2011, Siber Güvenlik Yaz Kampı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampusu.
188.    13 Temmuz 2011, Google Genç Ajanslar Akademisi Eğitimleri, Bodrum,
Dijital Şirket.
189.    27 Temmuz 2011, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün 22 Şubat Kararına Yönelik Değerlendirmesi, M. Bedii Kaya/Leyla Keser Berber, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=33260.
190.    11 Ekim 2011, Yeni TTK’da Yer Alan Hükümler Işığında Dijital Şirket Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Mahkeme Salonu, Tebliğ: Dijital Şirket’e İlişkin Hukuki Çerçeve.
191.    Ekim 2011, 5651 TİB toplantı
192.    24/25 Ekim 2011, 3. Uluslar arası e-Kimlik-e-Pasaport Konferansı, Conrad, İstanbul, Moderatör:
193.    3 Kasım 2011, 5651 Sayılı Kanun Değerlendirme toplantısı
194.    15 Kasım 2011, Tübisad&TİM&Enstitü Konferans, Üretim Süreçlerinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Fikri Mülkiyet Haklarına Aykırı Kullanımının İhracata Etkisi.
195.     25/29 Kasım KPMG Eğitim..Dijital Şirket (İzmir/Ankara)
196.    Kasım 2011, Dijital Şirkete Geçmek İçin 8 Yasal gerekçe, Regesta, S. 1, s. 59-63.
197.    1-31 Aralık 2011, Hukukçular İçin Siber Güvenlik Eğitimi, Dolapdere,
198.    Ekim-Aralık 2011, Yeni TTK ve e-Kurumsal Yönetişimin Başarı Faktörleri, KPMG Gündem 08, s. 26-28.
199.    16 Aralık 2011, Yeni TTK Çerçevesinde “Kayıtlı e-Posta Hizmet Sağlayıcıların Posta Kutusu ve Gönderim Hizmetleri ile Kimlik Doğrulama İşlevleri, http://arslanlibilimarsivi.com/sites/default/files/makale/Leyla-Keser-Berber-Kayitli-e-Posta.pdf,
200.    12 Ocak 2012, Yargıtay&Bilgi İşbirliği ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Çalıştayı, TTK’da Elektronik İşlemlere İlişkin Düzenlemeler.
201.    20 Şubat 2012, 2011 Yılının Bilişim Hukuku Açısından değerlendirilmesi ve 2012 için Öngörüler, Mehmet Bedii Kaya/Leyla Keser Berber, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=35935.
202.    1 Mart 2012, Yeni TTK ve Adli Bilişime İlişkin Hükümler, (Tebliğ) EMEA Intelligence 2012, Harbiye/İstanbul.


Mevzuat Çalışmaları

1.    Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Başkanı (2004 -): Elektronik imzaya ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile beraber çalışıldı.
2.    Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Yoluyla İşlenen Suçlar Hakkında Kanun Komisyonu (2006-2006): Adalet Bakanlığı’nın teşkil ettiği komisyonda komisyon üyesi
3.    Türk Ticaret Kanunu içinde yer alan bilişimle ilgili hükümler konusunda Ticaret Kanunu Komisyonuna görüş ve teklifler.
4.    Türk Ticaret Kanununa istinaden Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından çıkartılacak ikincil mevzuatın hazırlanmasında alt komisyon başkanı. (anonim şirketlerde elektronik ortamda genel kurul tüzüğü, web sitesi yönetmeliği, elektronik ticaret sicil tüzüğü, finansal tabloların elektronik ortamda yayınlanması, elektronik defterler) (2008-).
5.    Kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı meclis alt komisyonu üyesi (2008).
6.    12.6.2008 tarihli 21 No’lu e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararı uyarınca Adalet Bakanlığı’na verilen “Bilişim Hukuku ile İlgili Uygulamaların geliştirilmesine Yönelik karar uyarınca 6 ay içinde hazırlanarak İcra Kuruluna sunulacak Rapor konusunda Adalet Bakanlığı ile beraber çalışılmaktadır (Ağustos 2008’den itibaren).
7.    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Haziran 2010-2012 (2 yıl devam edecek bu proje ile Bakanlığın bilişimle ilgili projeleri ve bunlara ilişkin regülasyonlar hazırlanacak).
8.    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2010-2011, Kayıtlı Elektronik Posta Yönetmelik ve Tebliği; .tr Uzantılı Alan Adları Bakımından Uyuşmazlık Çözüm Merkezleri Tebliği.
9.    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kayıtlı e-Posta Yönetmeliği, 14 Şubat 2011-14 Temmuz 2011.
10.    e-Ticaret Kanun Tasarısı, Meclis Ticaret Komisyonu, 16 Kasım 2011-
11.    Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Adalet Bakanlığı, Nisan-Haziran 2012.
12.    Siber Güvenlik Raporu; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mart-Haziran 2012.
13.    e-Devlet Yönetmelik Taslağı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Mart 2012-
Raporlar

1.    Elektronik İmza Ulusal Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu İlerleme ve Sonuç Raporu, İstanbul 2004, http://bthukuku.bilgi.edu.tr/documents/e-imza_hukuk_calisma_grubu_raporu.pdf.
2.    Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Metninde Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen İş ve İşlemleri Düzenlemeye İlişkin Hükümler Hakkında Değerlendirme, 24 Mayıs 2005, http://bthukuku.bilgi.edu.tr/documents/TTK_TASARI_MERKEZ_GORUSU.pdf.
3.    Sayısal Haklar Yönetimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı (2006),  http://bthukuku.bilgi.edu.tr/documents/DRM%20rapor%20son_temiz%20versiyon.pdf.
4.    Preliminary Study on the electronic provision of certificates and attestations usually required in public procurement procedures, Turkey Profile, http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/ecertificates-study_en.pdf, Brussels, 2 May 2007.
5.    e-ID Management, Turkey Report, 2007
6.    Legal study on Legal and administrative practices regarding the validity and mutual recognition of electronic documents, D3.4 – first interim report (country reports), July 2006,  http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/legal/2006-bm-cr/legal-validity-32-nat-reps.pdf.
7.    Biyometrik Yöntemler Raporu, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kuruluna Sunulan Rapor, 2006.
8.    İnternet Kurulu Yeniden Yapılandırma Modeli (Leyla Keser Berber/Yaman Akdeniz), 2007.
9.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı, Meclis Alt Komisyonuna Sunulan Rapor (Leyla Keser Berber/Nilgün Başalp), 2008.
10.    Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Stratejisi Taslağı, 16 Aralık 2008, Merkez Görüşü verildi.
11.    e-ID Management Turkey Report, 2009 (updated)
12.    e-Signatures Turkey Report, 2009.
13.    Paper supporting the possible future work on online dispute resolution by UNCITRAL (Note submitted by the Institute of International Commercial Law (Pace Law School), and the following Organizations and Institutions), United Nations Commission on International Trade Law Forty-third session, New York, 21 June – 9 July 2010
14.    5651 Sayılı Kanunun Teknik ve Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi, Temmuz 2010.
15.    İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü'nün 22 Şubat Kararına Yönelik Değerlendirmesi, 27 Temmuz 2011, http://www.turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=33260.e-Devlet Projeleri
1. E-İmza: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
2. E-Fatura: Gelir İdaresi Başkanlığı
3. Sayısal Haklar Yönetimi: Kültür ve Turizm Bakanlığı
4. Merkezi Sicil ve Kayıt Sistemi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
5. Kayıtlı Elektronik Posta: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
6. “Sözleşmeler, www.türkiye.gov.tr.Üyelikler

1. E-Dönüşüm Türkiye Dönüşüm Liderleri Kurulu Üyesi
2. Güncel Hukuk Dergisi
3. Türk-Alman Hukukçular Derneği
4. European Electronic Health Management Organisation (EHMA)
5. International Association of IT Lawyers
6.    Bilgi Güvenliği Derneği
7.    Digital Evidence and Electronic Signature Law Review (Editorial Board)
İşbirliği Protokolleri

1. Interdisciplinary Centre for Law and ICT (ICRI), Leuven University, Belgium
2. International Association of IT Lawyers
3. Universitaet Muenster, Institut für Informations-, Telekommunikations-, und Medienrecht, Germany
4. Universitaet zu Köln, CENTRAL- Center for Transnational Law, Germany
5. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
6. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
7. Sağlık Bakanlığı: e-Sağlık Projeleri

Web Sayfaları

1.    www.leylakeser.org
2.    http://cyberlaw.bilgi.edu.tr

Özgeçmiş

24 Kasım 1971 Ankara doğumluyum. Gaziantep Lisesi ve ardından 1991 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 1992-1998 yıllarında Marmara Üniversitesi’nde Medeni Yargılama ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Asistan olarak çalıştım. 1998 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçtim. 2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdum. O tarihten beri Merkezin Direktörlüğü görevini yürütüyorum. Bilgi Üniversitesinde Türkiye’de ilk defa Bilişim Teknolojisi Hukuku yelpazesi altında Adli Bilişim, e-Devlet, e-Sağlık Yönetimi, e-Ticaret, Bilişim Suçları, Veri Koruması, Bilgi Güvenliği, İnternette Fikri Mülkiyet, Sayısal Haklar Yönetimi, e-Fatura, Elektronik Keşif, Biyometrik Yöntemler gibi konu başlıklarında dersler verdik.

Bilişim Teknolojisi ve Hukuk konusunda yazılmış çok sayıda kitabım ve yazılarım mevcuttur. 2008-2009 yılı itibariyle Hukuk Master Programı kapsamında ayrı bir yoğunlaşma alanı olarak Bilişim Teknolojisi ve Hukuk Programı başlayacaktır.

Yine 2004 yılından beri e-Dönüşüm Türkiye Projesi çerçevesinde Ankara’da yürütülen birçok e-devlet projesinde çalıştım. Bunlar arasında; Telekomünikasyon Kurumu ile Elektronik İmza Kanununun ikincil düzenlemeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Merkezi Tüzel Kimlik Projesi, Ulaştırma Bakanlığı ile İşbirliği Protokolü, Sağlık Bakanlığı ile e-Sağlık Projeleri, Adalet Bakanlığı ile Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkındaki Kanun Tasarısı, Maliye Bakanlığı ile e-Fatura, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sayısal Haklar Yönetimi projelerinde çalıştık.

Şu sıralar Meclis Genel Kurulunda bulunan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının ikincil düzenlemelerini (yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi) hazırlamak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan çeşitli Komisyonlarda Başkanlık görevini yürütüyorum. Yine Meclis Alt Komisyonunda bulunan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısında Komisyon Üyesiyim. Ayrıca e-Dönüşüm Türkiye Dönüşüm Liderleri Kurulu üyeliğini yürütüyorum. Bunun yanısıra Kluwer Law International adlı hukuk yayınevi için Cyber Law Turkey adlı monografiyi yazmakla görevlendirilmiş bulunuyorum.

Dali adında bir oğlum ve Berrak adında bir kızım var. Kayak yapmak, seyahat etmek ve F1 yarışları özel ilgi alanlarımdır. www.turkeyF1.com’da bir dönem editörlük yaptım.